Spisovateľka Jana Juráňová na schôdzke s umením
Iná hodina literatúry

Literatúra môže mať rôzne podoby. Niektoré nájdete v čítankách a iné na policiach knižníc či v súboroch elektronických čítačiek. O literatúre môžu veľa povedať aj osobnosti, ktoré ju píšu a vydávajú. Spisovateľka, prekladateľka a spoluzakladateľka Knižnej edície ASPEKT Jana Juráňová bude hovoriť o literatúre, o tom, čo všetko sa stalo za 20 rokov existencie aspektovskej knižnej edície a čím je práve táto edícia výnimočná. Štvrtok 10. novembra o 17.00 v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave.


Medzinárodná konferencia Obrazy ženy menšiny IV.
Iná hodina o umení

Viac o rôznych formách umenia sa môžete dozvedieť na medzinárodnej konferencii Nőképek kisebbségben IV. / Obrazy žien menšiny IV., kde sa bude hovoriť aj o literatúre a rode, priestoroch žien v umení, súvislostiach medzi obrazmi žien, mužov a národa. Z rodového hľadiska sa bude diskutovať o spoločenských a divadelných rolách a priestor dostane aj kritická analýza médií. V piatok 11. a sobotu 12. novembra v Šamoríne.


Známa spisovateľka Irena Brežná v Bratislave
Iná hodina dejepisu

Vezmite študentky a študentov na stretnutie so známou švajčiarsko-slovenskou spisovateľkou Irenou Brežnou. Čítať bude zo svojich textov, ktoré vyšli v slovenčine, napríklad v najnovšom čísle časopisu Revue svetovej literatúry venovanom migračnej literatúre písanej po nemecky. Pripomenie aj román Na slepačích krídlach, ktorý spája súkromné a oficiálne dejiny 50. rokov dvadsiateho storočia a ktorý je výborným materiálom pre netradičnú hodinu dejepisu. Pondelok 14. novembra o 18.00 v kníhkupectve Panta Rhei „Poštová" v Bratislave.


O sociálnej spravodlivosti a ekonomických princípoch
Iná hodina občianskej výchovy

Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli v krajinách strednej a východnej Európy výraznú zmenu politického režimu. S presadzovaním demokratických hodnôt sa začali udomácňovať aj princípy neoliberalizmu, teda princípy založené predovšetkým na ekonomickej efektivite a logike voľného trhu. Ako tieto zmeny ovplyvnili pozíciu žien a mužov z rôznych spoločenských tried? Prispela demokratizácia na Slovensku a v Maďarsku k väčšej sociálnej spravodlivosti? O týchto a ďalších témach budú hovoriť spoluautorky novej publikácie Solidarity in Struggle Andrea Czérvan, Anikó Gregor, Ľubica Kobová, Alexandra Ostertágová a editorka publikácie Eszter Kováts. Utorok 15. novembra o 18.00 v Goetheho inštitúte v Bratislave.


Cudzie príbehy
Nová kniha Jany Juráňovej

Vo svojej novej knihe spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy: sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek.


Moja vina a iné
Erdős Virág

Kniha s názvom Moja vina a iné je prvý výber z poézie a prózy známej maďarskej autorky Virág Erdős (1968) v slovenčine. V Maďarsku jej vyšlo viac ako desať kníh poézie a prózy. Autorka v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy, o jednej z tých novších napokon sama povedala, že kniha „dopomohla kolektívnemu zahanbeniu". Virág Erdős je v Maďarsku veľmi populárna, viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou.


Irena Brežná: Nevďačná cudzinka

„Život a písanie Ireny Brežnej poznačila skúsenosť emigrácie z Československa do Švajčiarska v roku 1968. Tento zlomový zážitok tvorí skryté aj očividné podložie jej reportáží, esejí a próz. Román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzinka predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom." Píše prekladateľka knihy Jana Cviková.


Ako hovoriť o migrácii?
Iná hodina občianskej výchovy

Migrácia je aktuálna téma, o ktorej sa v súčasnosti veľa diskutuje. Zároveň sa v médiách, politických diskusiách či na sociálnych sieťach objavuje o migrantkách a migrantoch veľa mýtov a predsudkov voči nim. K otvorenej a tolerantnej demokratickej spoločnosti môžeme prispieť aj tak, že budeme o týchto mýtoch a predsudkoch hovoriť na vyučovacích hodinách. Pripravili sme výber kníh o migrácii, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre diskusie so študujúcimi a ktoré nájdete v knižnici ASPEKTU alebo online.


Ako vnímajú kultúrnu rozmanitosť na základných školách?

Publikácia Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku ponúka informácie o tom, ako kultúrna rozmanitosť ovplyvňuje školstvo na Slovensku, ako žiaci a žiačky vnímajú rôznorodosť kultúr, akými informáciami disponujú a čo všetko môže škola v otázkach kultúrnej rozmanitosti urobiť.