Semináre ďalšieho vzdelávania

Semináre sa venovali týmto ťažiskovým témam:


 • Rod a pohlavie
 • Rodové stereotypy v správaní a postojoch učiteliek a učiteľov
 • Historická konferencia o históriách žien
 • Predstavenie Bábkového divadla na Rázcestí Tonko Modrinka a Anička Ružička spojené s prednáškou o význame rodovo citlivej pedagogiky
 • Rodová socializácia
 • Úloha hračiek v rodovej socializácii
 • Úloha rozprávok a detských knižiek v rodovej socializácii
 • Normy maskulinity
 • Rodové stereotypy v rómskych komunitách
 • Prevencia násilia v školskej praxi
 • Príprava výstupov z pilotného projektu
 • Mýtus krásy a reklama
 • Rodová deľba práce