Knižnice

V bežných knižniciach je ešte stále nedostatok feministickej literatúry, preto chceme upriamiť vašu pozornosť na špecializované knižnice, v ktorých nájdete literatúru z feministickej a rodovej teórie a praxe:

Jedinečná knižnica ASPEKTU sa špecializuje na literatúru s rodovou a feministickou problematikou - online katalóg obsahuje bibliografické záznamy o knihách, periodikách, audiovizuálnych dokumentoch a separátnych materiáloch.


EsFem - Prešov
Gender Studies - Praha
ARIADNA - Viedeň