Aká je hodnota ženskej práce?
Prečítajte si o príčinách rozdielov vo výške platov žien a mužov

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR publikovaných 31. mája 2007 sa rozdiely vo výške platov mužov a žien na Slovensku za posledných desať rokov opäť zväčšili. V roku 1997 zarábali ženy o 21,5 percenta menej ako muži, v roku 2007 tento rozdiel predstavoval už 26,9 percenta. Príčinou znevýhodneného ekonomického a sociálneho postavenia žien v našej spoločnosti je rodová segregácia povolaní, založená na rodovej deľbe práce a stereotypnom chápaní určitých typov povolaní ako typicky „mužských“ a „ženských“. Tzv. ženská práca má stále nižší spoločenský status a aj nižšie finančné ohodnotenie.

Viac konkrétnych údajov z ostatných rokov spolu s vysvetlením príčin nižšej hodnoty ženskej práce si prečítajte v RaM Online.