Nezabúdajte, že knihy nájdete v knižnici.

Obsah rubriky

Obsah rubriky

Tu nájdete zoznam autoriek, autorov, editoriek a názvov publikácií, o ktorých si môžete prečítať v rubrike Knihy.

Nevďačná cudzin(k)a
Irena Brežná

Nevďačná cudzin(k)a

Život a písanie Ireny Brežnej poznačila skúsenosť emigrácie z Československa do Švajčiarska v roku 1968. Tento zlomový zážitok tvorí skryté aj očividné podložie jej reportáží, esejí a próz. Román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzin(k)a predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom.

Cudzie príbehy
Jana Juráňová

Cudzie príbehy

Vo svojej novej knihe spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy: sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek.

Moja vina a iné
Erdős Virág

Moja vina a iné

Kniha s názvom Moja vina a iné je prvý výber z poézie a prózy známej maďarskej autorky Virág Erdős (1968) v slovenčine. V Maďarsku jej vyšlo viac ako desať kníh poézie a prózy. Autorka v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy, o jednej z tých novších napokon sama povedala, že kniha „dopomohla kolektívnemu zahanbeniu". Virág Erdős je v Maďarsku veľmi populárna, viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou.

Minka a Pyžaminka (2. vydanie)
Jaroslava Blažková

Minka a Pyžaminka (2. vydanie)

Dobrodružstvá Minky a jej najlepšej priateľky Pyžaminky nájdete v druhom – vynovenom vydaní knižky Jaroslavy Blažkovej pre deti. Nádherné ilustrácie Andreja Augustína umožňujú nazrieť do fantazijného sveta veselých a neobyčajných udalostí.

Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre
Jana Cviková

Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

Monografia Jany Cvikovej vydaná v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV načrtáva v širšom kontexte feministických teórií a hnutí rôzne hľadiská využívania analytickej kategórie rodu v literárnej vede. Kriticky približuje rozmanité podoby feministickej literárnej vedy ako radikálneho obratu vo výskume literatúry, pričom sa dotýka aj situácie na Slovensku a v Českej republike po roku 1989. Možnosti interdisciplinárneho uplatnenia kategórie rodu v literárnej historiografii sonduje prostredníctvom konkrétnych analýz.

Jana Bodnárová: Koža
Iná hodina literatúry

Jana Bodnárová: Koža

Najnovšia kniha Jany Bodnárovej prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia. Prostredníctvom svojskej umelkyn

Ako sme žili v rokoch normalizácie
Rozhovory Oľgy Gyárfášovej s aktérkami spoločenstva vzdoru

Ako sme žili v rokoch normalizácie

Sociologička Oľga Gyárfášová sa rozprávala s desiatimi ženami, ktoré boli súčasťou alternatívneho opozičného spoločenstva v rokoch normalizácie v Bratislave. Prostredníctvom svojich príbehov nám umožňujú nazrieť do sveta, v ktorom sa Štátna bezpečnosť usilovala získať kontrolu nad ich životmi. Približujú, ako politickému režimu vzdorovali, akú rolu pre ne zohrávala sieť rodinných, kamarátskych aj vzdialenejších vzťahov, ale aj priestor pre seba. V spomienkach otvárajú témy emigrácie, rodiny, prípravy samizdatov, väznenia, vypočúvania, spoločenstva blízkych ľudí, osobnej slobody a i.

Morituri
Elena Eleková

Morituri

Súčasná tvorba je dôležitou súčasťou literatúry a hoci sa do učebníc ešte nedostala, možno o nej na hodinách diskutovať. Ako podnet na debatu o súčasnej literatúre na Slovensku predstavujeme knižku Eleny Elekovej (1978) s názvom Morituri, ktorá len nedávno dorazila z tlačiarne...

Trampoty s rodom
Feminizmus a podrývanie identity

Trampoty s rodom

Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti. V knižnej edícii ASPEKT vyšla v druhom, revidovanom vydaní v preklade Jany Juráňovej a s odbornou redakciou Ľubice Kobovej.

Feminizmus do vrecka
O zanietených politikách

Feminizmus do vrecka

Prečo sa významná americká teoretička bell hooks rozhodla napísať príručku o feminizme?

„Musela som ju napísať, lebo som ustavične čakala, že sa takáto knižka niekde objaví, no neobjavila sa. Bez nej nemám ako osloviť húfy ľudí, čo sú denne bombardované antifeministickou reakciou na feminizmus a ustavične počúvajú, ako majú nenávidieť hnutie, o ktorom takmer nič nevedia, a ako mu majú vzdorovať.

Nevybavená záležitosť
Jana Juráňová

Nevybavená záležitosť

Z predchádzajúcej spomienkovej knihy - rozhovoru s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov - si Jana Juráňová odniesla viacero načatých príbehov. Jeden z nich sa stal inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť.

Identity
Marcela Veselková

Identity

Marcela Veselková si získala čitateľskú i literárnokritickú verejnosť už svojím debutom, ktorý pod láskyplne konvenčným názvom Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa (2005) ukryl svojský rukopis: „... táto prvotina sa vydarila nad

Ako používať rodovo vyvážený jazyk
Možnosti, otázky, príklady

Ako používať rodovo vyvážený jazyk

Už si volil? Už si volil/a? Už si volila? Už ste volili? Ako by ste sa spýtali študentiek a študentov, či odovzdali svoj hlas napríklad vo voľbách do študentskej rady?

Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka

Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka

Často sa v pracovnom aj súkromnom živote usilujeme spravodlivo konať, ako je to však s naším jazykom? Hovoríme tak, aby sme prispievali k spravodlivému okoliu, k spravodlivej spoločnosti? Čo to znamená používať rodovo vyvážený jazyk? A ako sa môžeme rodovo vyvážene vyjadrovať vo vzdelávacom procese?

Politika vylúčenia a emócií
Aspekty predvolebnej kampane 2012

Politika vylúčenia a emócií

V poradí šestnásta publikácia zborníkového radu Aspekty vznikla v rámci dlhodobej spolupráce zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky.

Utrpenie starého kocúra
Mor(t)alitka

Utrpenie starého kocúra

Mierne detektívna novela o zákulisí literárneho sveta s jeho snobizmom a egocentrizmom, predovšetkým však o schopnosti slova - aj toho literárneho - ubližovať. Ak sa v literatúre stáva zo znásilnenia verejná vec „duchovnej kultúry", nemusí to vždy zostať bez následkov. Kniha vychádza v druhom, upravenom vydaní.

ASPEKTin - jar 2013
natlačený výber z textov www.aspekt.sk

ASPEKTin - jar 2013

ASPEKTin - natlačený výber z textov www.aspekt.sk - jar 2013 nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu ASPEKTin, ktorá vyšla v roku 2012. Opäť prináša nereprezentatívny výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktorý pokračuje v tradícii papierového feministického kultúrneho časopisu Aspekt - prvého feministického časopisu v bývalom Československu. Texty uverejnené v natlačenom výbere pochádzajú z rokov 2009 až 2013 a prepájajú ich komentáre Baby Politickej, politické výšivky tvorivej dvojice Kundy Crew, ako aj diela Anny Daučíkovej, Evy Filovej a Lulu Mendelovej.

Obžalovaná
Slavenka Drakulić

Obžalovaná

Román Slavenky Drakulić Obžalovaná je sondou do problematiky násilia. Skutočnosť, že rozprávačkou i hlavnou postavou je žena, ktorá zabila svoju matku, vieme od začiatku príbehu. Obžalovaná je u

Druhé vydanie najnovšieho románu Ireny Brežnej
Iná hodina nemčiny

Druhé vydanie najnovšieho románu Ireny Brežnej

Najnovší román Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (Nevďačná cudzin/k/a), ktorý v nemecky hovoriacich krajinách zaznamenal veľký úspech, práve vyšiel v druhom vydaní.

Mojich 7 životov
Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Mojich 7 životov

Knižný rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou je prvou publikáciou nového radu Rozhovory ASPEKTU. S Agnešou Kalinovou sa zhovárala Jana Juráňová, aby si pre seba aj pre nás „zopakovala“ vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie.

ASPEKTin
natlačený výber z textov www.aspekt.sk

ASPEKTin

ASPEKTin prináša výber textov z rovnomenného webzinu, ktorý na webovej stránke www.aspekt.sk pokračuje v tradícii papierového feministického kultúrneho časopisu Aspekt (1993 - 2004). Texty uverejnené v natlačenom výbere pochádzajú z rokov 2005 až 2012 a prepájajú ich odkazy na výstavu Holé baby. Necenzurované akty moderných majstrov (Slovenská národná galéria 2010) a jej sprievodné podujatia.

Román Na slepačích krídlach v elektronickej podobe
Prázdninové čítanie

Román Na slepačích krídlach v elektronickej podobe

Prečítajte si cez prázdniny príbeh detskej hrdinky Jany, ktorá sprostredkúva spoločenskú atmosféru slovenského mesta 50. a 60. rokov. Autobiografický román Ireny Brežnej Na slepačích krídlach si na Slovensku i v zahraničí vyslúžil vynikajúcu kritiku a veľký čitateľský ohlas. Aj preto sa už čoskoro stane prvou elektronickou knihou ASPEKTU.

Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách
Čítanka

Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách

Meno Terézie Vansovej je dôverne známe zo školských čítaniek či dievčenských románov, široko známa je najkonvenčnejšia časť jej tvorby. Preto sme sa začítali do ďalších diel a pripravili sme výber z textov, ktoré nás najväčšmi zaujali, prekvapili, podnietili (neraz aj popudili) ako dobové svedectvo sociokultúrnej situácie žien i životnej a autorskej situácie tejto konkrétnej ženy a autorky v „lone" konštituujúceho sa národa.

Politiky a političky
Aspekty politickej subjektivity žien

Politiky a političky

Publikácia Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien obsahuje štyri štúdie, ktoré analyzujú vybrané situácie z politickej scény na Slovensku. Spájajú rôzne časové horizonty, spoločenské situácie, ako aj rôzne formy a chápania politiky. Venujú pozornosť menám vrcholových političiek i aktuálnym situáciám politického vyjednávania a politickej (re)prezentácie. Zasadzujú ich pritom do širšieho kontextu, keď sa vracajú k počiatkom a východiskám aktuálnej účasti žien v politike. Knihu môžete využiť na hodine dejepisu, občianskej výchovy alebo náuky o spoločnosti.

Zuska Kepplová: Buchty švabachom
Iná hodina literatúry

Zuska Kepplová: Buchty švabachom

Zo súčasných slovenských autoriek vyberáme a predstavujeme Zusku Kepplovú s jej debutom Buchty švabachom. Prečítajte si úryvok z knihy o novodobých nomádoch, migrantkách a migrantoch, o mladých ľuďoch na cestách, o rôznych významoch „domova".

Jedinečný vianočný darček

Jedinečný vianočný darček

Darujte svojim blízkym knihu s originálnym venovaním Jany Juráňovej, Uršule Kovalyk a Ivice Ruttkayovej.

Modrofúzove deti
Iná hodina literatúry s textom Jany Cvikovej

Modrofúzove deti

„Dej románu sa odohráva v Rusku a Litve v časoch Sovietskeho zväzu a po jeho rozpade, teda v prvých rokoch nezávislosti Litvy. Žena sa rozviedla so svojím prvým manželom, alkoholikom, Litovcom, s ktorým má dcéru a syna, a žije (spolu s deťmi) s Rusom Anatolijom Kruglovom, s ktorým má ďalšieho syna.

Bezpečný ženský dom
Sylvia Králová, Natália Krokavcová, Dušana Karlovská

Bezpečný ženský dom

Súčasné štúdie ukazujú, že jedna štvrtina až jedna tretina žien v Európe je vystavená násiliu zo strany jednotlivcov z ich bezprostredného sociálneho prostredia. Až na niekoľko výnimiek sú páchateľmi muži: partneri, manželia, otcovia, alebo bratia.

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW
Iná hodina občianskej výchovy

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW „Jedným z najväčších negatív ostáva fakt, že problematika násilia páchaného na ženách nie je doposiaľ systematicky riešená v jej rodovom kontexte.“ Uvádza to Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR

Deň detí s knižkami ASPEKTU

Deň detí s knižkami ASPEKTU

Oslavujete Deň detí? Ponúkame 7 tipov, ako tento sviatok spríjemniť veľkým i malým, nedospelým aj dospelým deťom.

Rodové dôsledky krízy
Aspekty vybraných prípadov

Rodové dôsledky krízy

Akým spôsobom sa hospodárska kríza dotkla žien na Slovensku? Ako ich ovplyvnili zákony, ktoré vláda prijala na podporu rodiny? Čo kríza znamenala pre tie hospodárske odvetvia, v ktorých pracuje prevaha žien? Aj tieto otázky si položili autorky publikácie Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov.

Dobroš sa nemusí zastreliť

Dobroš sa nemusí zastreliť

Knižka prináša príhody a skúsenosti kreatívca Dobroša Dobríka pod pichľavým drobnohľadom Jany Juráňovej. Charakterizujú ich veselé aj trpké tóny pracovného, citového, sexuálneho, rodinného a občianskeho života Dobroša i celej plejády figúrok, ktoré pôvodne ožili pre portál www.diskriminacia.sk

Ženy v Bibli, ženy dnes

Ženy v Bibli, ženy dnes

Zborník "Ženy v Bibli, ženy dnes" vychádza ako súhrn prednáškového cyklu hebraistky Terezie Dubinovej. Zborník si dáva za cieľ informovať o dosiaľ menej známom prúde židovských biblických štúdií, a to o židovskej feministickej interpretácii Biblie. Autorka sa snaží interpretovať prístupy a pohľady na ženy v judaizme predovšetkým prostredníctvom tradičných rabínských komentárov biblických textov.

Novinky v knižnici - marec 2010

Novinky v knižnici - marec 2010

Do knižnice ASPEKTU pribudlo v marci niekoľko nových titulov, napríklad aj publikácia "Písané pamäťou - Pokus o emancipáciu slovenských žien z polovice 20. storočia. Spomienky", autorkou ktorej je Mária Tvarožková.

 

Sexualizovaná realita pracovních vztahů

Sexualizovaná realita pracovních vztahů

Sexuálne obťažovanie je jedným z prejavov a súčasne jednou z príčin rodovej nerovnosti na trhu práce. Ovplyvňuje finančné ohodnotenie, možnosti postupu, rovnosť príležitostí žien a mužov v zamestnaní, ale aj jednotlivé faktory pracovného prostredia a organizačnej kultúry.

Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika

Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika

Sú muži globálni a ženy lokálne? Je možné bojovať prachovkou proti Medzinárodnému menovému fondu? Môžu antiglobalizačné hnutie a feminizmus nájsť spoločnú reč? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadá odpovede autorka Marta Kolářová, ktorá nazerá na globalizáciu a antiglobalizačné hnutie v Českej republike a vo svete rodovou optikou.

Z dielne slovenských feministických filozofiek

Z dielne slovenských feministických filozofiek

Nové pôvodné publikácie slovenských feministických filozofiek Mariany Szapuovej, Zuzany Kiczkovej, Etely Farkašovej a ďalších v našej knižnici: "Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania"; "Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí"; "Podoby filozofovania včera a dnes".

Kultura genderově vyváženého vyjadřování

Kultura genderově vyváženého vyjadřování

Autorky spracovali túto metodickú príručku pre rodovo citlivé používanie češtiny na objednávku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podnety, ktoré prináša, môžeme využiť pri vyučovaní slovenčiny, ale i ostatných jazykov, a najmä pri bežnom používaní jazyka v procese výchovy a vzdelávania.

Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test

Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test

„Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009" je názov jednej z najnovších publikácií Inštitútu pre verejné otázky. Témou knihy sú voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby v SR v roku 2009. Autorky a autori publikácie skúmajú vplyv týchto volieb na spoločensko-politický vývoj krajiny, na existujúci pomer politických síl, na prevládajúce trendy vo vnútornej politike, na pozíciu Slovenska v Európskej únii a na vzájomné pôsobenie slovenských a európskych politických aktérov. Predmetom analýzy sú sociologické, politologické a mediálno-diskurzívne súvislosti volebných výsledkov.

Feminizmy pre začiatočníčky
Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

 Feminizmy pre začiatočníčky

Aké témy priniesol feminizmus do verejného priestoru na Slovenku a ako sa utváral rodový diskurz počas dvoch desaťročí po páde totality? Rodová rovnosť, sexuálne menšiny, reprodukčné práva, to sú len niektoré z oblastí, ktoré

Zoznámte sa s prírastkami v našej knižnici

Zoznámte sa s prírastkami v našej knižnici

Viete o nich? Príďte a prečítajte si: "Na ceste k rovnosti"; "Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch"; "Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ"; "Gender mainstreaming v praxi"; "Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata"; "Sprievodca rovnosťou príležitostí na trhu práce"

Novinky v knižnici - december 2009

Novinky v knižnici - december 2009

Do knižnice ASPEKTU pribudli aj knihy: "Fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti)"; "Sarkofágy a bankomaty: kľúčová slovenská dráma slovenskej generácie"; "Ako na cudzej svadbe"; "Prvá smrť v rodine"; "Hruškadóttir" a iné. 

Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa
Tri zvieracie príbehy Slavenky Drakulić o komunizme

Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa

 

Najnovšia knižka Slavenky Drakulić, inšpirovaná Orwellovou Zvieracou farmou, môže poslúžiť ako úvod do komunizmu na školách.

Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek

Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek

Publikácia vychádza z empirického materiálu zhromažďovaného a analyzovaného v rokoch 2005 až 2008. Ponúka aj sekundárnu analýzu dát z viacerých ďalších výskumov realizovaných na Slovensku od začiatku 90. rokov minulého storočia.

Žila som s Hviezdoslavom
Iná hodina literatúry s románom Jany Juráňovej

Žila som s Hviezdoslavom

Pavol Országh Hviezdoslav zapĺňa nejednu vyučovaciu hodinu literatúry, čo však vieme o žene, ktorá s ním žila? Jana Juráňová vo svojom novom románe dotvorila a prerozprávala život Ilony Országhovej, rodenej Novákovej. Ako v recenzii uviedol Ján Štrasser, "prostredníctvom jeho ženy mu stavia pomník a zároveň ho rúca... nie, nerúca, trúsi na bronz holubí trus, čo je silnejšie a viac to bolí". Náplňou života pani Hviezdoslavovej nebol nikto iný ako On, veľký básnik: "A hoci Ilonin život po smrti muža stratil svoju náplň, nestratil význam. Odkedy sa on pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo."

Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy
Iná učebnica o rodinnej výchove

Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy

Učebnica "Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy" je reakciou na chýbajúce študijné materiály, ktoré by viedli „k modernímu uvažování o rodičovství". Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike je väčšina učebníc plná nerealistických stereotypov, ktoré predpokladajú, že dievčatá a chlapci sa od prírody vo väčšine oblastí úplne líšia, a preto by sa malo líšiť aj ich miesto v rodine a spoločnosti. Učebnica pre druhý stupeň základných škôl alebo nižší stupeň viacročných gymnázií chce s deťmi uvažovať o výhodách a nevýhodách rôznych rodinných modelov a rozličných životných štýlov, chce podporovať žiačky a žiakov v uvažovaní o rodine, a tým aj o ich vlastných životných rozhodnutiach.

Rodový pohľad na školstvo
Aspekty kľúčových rizík

Rodový pohľad na školstvo

O feminizácii učiteľského povolania sa síce hovorí všade, no často sa bez ďalšieho vysvetľovania zjednodušene stotožňuje s „problémom". Lenže čo to vlastne znamená: Sú problémom ženy v školstve? Alebo je problémom hierarchické hodnotenie „ženskej" a „mužskej" práce? Miera rodovej zaťaženosti školstva ovplyvňuje náchylnosť učiteliek a učiteľov na vnímanie rodových stereotypov ako „samozrejmej" normy vo vzťahu k žiačkam a žiakom, rodičom, obsahu vyučovania alebo školským štruktúram, ale aj vo vzťahu k sebe samým.

Skúsenosti s uplatňovaním rodového hľadiska

Skúsenosti s uplatňovaním rodového hľadiska

„Spravodlivosť medzi rodmi nie je prirodzená.
Ani nespravodlivosť medzi rodmi nie je prirodzená.
Preto musíme vzťah medzi rodmi spoluvytvárať."
(Gertrud Astrom)

Nové knihy Jany Bodnárovej a Uršule Kovalyk

Nové knihy Jany Bodnárovej a Uršule Kovalyk

Renomovanej spisovateľke a kunsthistoričke Jane Bodnárovej práve vyšla v knižnej edícii ASPEKT kniha Takmer neviditeľná. Táto poetická autobiografia je chválou pomalosti: spomalených spomienok i ľudí z okraja, ktorí spomaľujú našu uháňajúcu každodennosť.

Kalendárka 2009

Kalendárka 2009

Kalendárka 2009 nie je obyčajnou čítankou. Je čítankou o rôznych povolaniach žien, prevedie vás ňou tvár "ženskej" práce - šlabikárová učiteľka. V poradí už deviata aspektovská kalendárka obsahom napĺňa patriarchálnu múdrosť "Práca ženina nemá nikdy konca".

Úspechy súčasných slovenských spisovateliek
Jana Juráňová, Inge Hrubaničová a Ivica Ruttkayová na hodine literatúry

Úspechy súčasných slovenských spisovateliek

Knižné prvotiny Inge Hrubaničovej Láska ide cez žalúďok a Ivice Ruttkayovej Marylin miluje literatúru boli nominované na Cenu Bibliotéky 2008 za pôvodnú ženskú tvorbu. Spisovateľka Jana Juráňová získala toto ocenenie minulý rok za knihu Orodovnice. Úspešné autorky sa do učebníc zatiaľ nedostali, ich diela sa však môžu stať súčasťou inej hodiny literatúry už teraz.

Učiteľské povolanie
Aspekty rodovej rovnosti v škole

Učiteľské povolanie

Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Skupinové rozhovory, ktoré sa stali východiskom publikovanej analýzy, naznačili, že na školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností.

Žena a filozofia?! Mamma mia!
Recenzia na knihu Etely Farkašovej: Na ceste k

Žena a filozofia?! Mamma mia!

"Po preštudovaní štandardných učebníc dejín filozofie v nás môže celkom oprávnene skrsnúť otázka, či históriu (nielen filozofie, ale celej kultúry, spoločnosti) naozaj ´písali´ len muži? Neboli v nej azda prítomné aj ženy, neprispievali do kultúrneho dedičstva špecifickým spôsobom aj ony, no ich príspevok sa zneviditeľňoval, podobne ako sa zneviditeľňovala ich ´kultúrna existencia´?

Rodičia, deti - sme v tom!
Recenzia Kataríny Mádelovej na knihu Vereny Kast: Otcové - dcery, matky - synové

Rodičia, deti - sme v tom!

Rodičovské komplexy sú situačne zastupované často len lietajúcimi kuchynskými hrncami, nedeľňajšou futbalovou drezúrou a „mamičkármi". To ostatné je už každého osobná vec! „Zakomplexovaná" či „zakomplexovaný" je prípadom a bodka. Teória komplexov v rámci analytickej psychológie však neprezentuje komplexy ako chybu, ktorá z času na čas niekoho postihne, ale ako náš vnútorný mechanizmus, psychickú dispozíciu, obrannú stratégiu. Inými slovami, sú produktmi medziľudskej interakcie a týkajú sa viac-menej nás všetkých.

Game over
Komiksová informačná brožúra

Game over

Nájdi rozdiely! Hovorí nadpis nad obrázkom dvoch rodín: jedna je zobrazená v priateľskej atmosfére, kým druhej dominuje autoritárske gesto násilníckeho muža. Týmto obrázkom pozývajú mladé autorky komiksovej brožúry svoje rovesníčky a rovesníkov, aby premýšľali o tom, odkiaľ sa berie násilie v našich životoch, čo sa dá proti nemu urobiť a aký je rozdiel medzi životom s násilím a bez neho.

Pavlin príbeh
Pavla Cebocli

Pavlin príbeh

Ako vznikajú knihy, ako sa rodia autorky a čo sa dostáva do čítaniek? Aj toto môže byť predmetom inej hodiny literatúry a dejepisu. Hodiny, na ktorej sa bude hovoriť o písaní dejín literatúry i o dejinách každodennej skúsenosti žien. Pavla Cebocli je autorkou jedinej vydanej knihy. Jej autobiografická kniha o živote „obyčajnej slúžky“ by nebola vznikla, keby pri jej zrode kedysi dávno nestáli najmenej tri ženy. Tou prvou bola autorkina mama, zjavná stopa po literárnej genialite, „žilka“, čo obživla v dcére Pavle.

Vianoce v knihe Pavlin príbeh

Vianoce v knihe Pavlin príbeh

„Bola zima a blížili sa Vianoce. V škole sa piekli oblátky. Veľké dievčatá pomáhali piecť, ja som obstrihávala. Jedna sa mi zlomila, a ja zo strachu, aby to nezbadali, chytro som ju chcela zjesť. Brat vošiel dnu, práve keď som ju mala v ústach, a potrestal ma. Rozplakala som sa, lebo som sa hanbila pred tými veľkými dievčatami."

Aglaja Veteranyi: autorka na rozhraní dvoch svetov

Aglaja Veteranyi: autorka na rozhraní dvoch svetov

Vďaka zobrazeniu nezameniteľnej životnej skúsenosti môže byť dielo Aglaje Veteranyi súčasťou netradičnej hodiny dejepisu a priblížiť mladým ľuďom nedávnu históriu stredoeurópskeho priestoru.
Aglaja Veteranyi v detstve spolu s rodičmi cirkusantmi emigrovala z Rumunska do Švajčiarska. Ona sama bola artistkou, písala, vystupovala vo varieté. Jej knihy sprostredkovávajú skúsenosť, ktorú ich autorka získala životom v socializme a emigráciou z „Východu“ na „Západu“.

Aká práca, taká pláca?
Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Aká práca, taká pláca?

Ženy zarábajú na Slovensku o 27 percent menej než muži - túto správu publikoval 31. mája 2007 Štatistický úrad SR. Rozdiel v odmeňovaní sa preto stal na istý čas (máj – júl 2007) jednou z dôležitých mediálnych tém. Nové bolo to, že do popredia záujmu sa dostal práve jeho rodový rozmer - teda rozdiel v platoch žien a mužov. Hovorilo sa o číslach a ich interpretácii, hľadali sa vysvetlenia vyčísleného rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. „Ako vysvetlíme, že zdravotná sestra zarába menej než policajt?“ pýtal sa komisár EÚ Vladimír Špidla.

Konať proti násiliu na ženách a deťoch
Súhrnná brožúrka

Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch. Všetky istým spôsobom súvisia s nerovným rozdelením moci v spoločnosti – medzi ženami a mužmi, medzi dospelými a deťmi. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná oblasť, preto je také ťažké otvorene hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch v rodine.

Konať proti násiliu na ženách
Informačný materiál

Konať proti násiliu na ženách

Publikácia Konať proti násiliu na ženách poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vyvracia mýty spojené s „domácim“ násilím, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti. Poskytuje informácie o tom, čo môžu v tejto súvislosti robiť polícia, zdravotníctvo, právnické, psychosociálne a pedagogické profesie.

Histórie žien
Aspekty písania a čítania

Histórie žien

Zborník Histórie žien. Aspekty písania a čítania je venovaný mnohovrstvovej histórii žien v stredoeurópskom priestore. Sústreďuje sa na málo známe až neznáme ženské osobnosti a nazerá na dejiny toho priestoru z pohľadu participácie a úlohy žien v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote. Vychádza z podujatia Dvaapoldňa ASPEKTiek tojest Histórie žien, ktoré bolo vyvrcholením trojročného projektu Histórie žien a hľadaním ďalších perspektív v oblasti odhaľovania, reinterpretovania, čítania, písania, rozprávania, znovuprežívania, akceptovania ... histórií žien.

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe
Čítanka

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe

„Je Slovenka účastná slovenského národného obrodenia?“ - aj túto otázku o účasti žien v kultúre si kládla Hana Gregorová, autorka dodnes jedinečného kulturologického diela „Slovenka pri krbe a knihe“. Už v roku 1929(!) v ňom vyzdvihla podceňovaný prínos žien k rozvoju slovenskej kultúry a na naše pomery neobvykle triezvo v úvodnom slove konštatovala: „Keď teda hľadíme relatívne a porovnáme s úrovňou muža, ktorá z európskeho stanoviska tiež neobstála, nuž nie sme v práve viac žiadať.“

Vianoce v knihe Hana Gregorová - Slovenka pri knihe

Vianoce v knihe Hana Gregorová - Slovenka pri knihe

„Sama som to zažila u matky Tajovského dva razy. Raz za našej návštevy bola nespokojná, aké jednoduché šaty mám, a tak pri lúčení mi tíško zašepkala: ´Povedz Jozefovi, aby si ťa obliekal ako kráľovnú, zaslúžiš si to.´ Aj samotný Tajovský sa na mamu za to vďačne usmial."

Na slepačích krídlach
Irena Brežná

Na slepačích krídlach

Sprostredkovať históriu, minulé udalosti a s nimi spojenú ľudskú skúsenosť je často neľahká úloha, čo iste poznáte z vlastnej pedagogickej praxe. Nápomocné môže byť kvalitné a zrozumiteľné literárne dielo. Najnovší román vo Švajčiarsku žijúcej Slovenky Ireny Brežnej Na slepačích krídlach spája súkromné a oficiálne dejiny päťdesiatych rokov v slovenskom malomeste.

Piata žena
Aspekty násilia páchaného na ženách

Piata žena

Jednou zo základných prekážok dosiahnutia rodovej rovnosti a uplatňovania ľudských práv žien je násilie páchané na ženách. Toto násilie je také rozšírené, že ho väčšinou ani nevnímame a často ho ani vnímať nechceme, lebo narúša idealizované predstavy o fungovaní vzťahov medzi ženami a mužmi. Šlabikáre aj ženské časopisy sú plné harmonicky fungujúcich „učebnicových rodín“ a domáce „hádky“ sa stále považujú za vec, ktorá sa má riešiť za zavretými dverami. No násilie páchané na ženách je súčasťou našej dennej skúsenosti, a hoci sa odohráva v súkromí, je vecou verejnou.

Láska je láska
Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov

Láska je láska

Iste sa s tým každodenne, v triede alebo na chodbách školy, stretávate aj vy: „Ty teploš“ či „lesba“ sú nadávky, ktorými sa veľakrát častujú aj deti vo veku, keď im ešte význam týchto slov nemôže byť celkom jasný. No dievčatá aj chlapci, ktorých sa to naozaj týka, si svoju odlišnosť veľmi dobre uvedomujú– výskumy naznačujú, že už deti v predškolskom a ranom školnom veku nejakým spôsobom pociťujú, že sú „iné“, a vo veku okolo 13 rokov si lesbická a gejská mládež začne túto svoju inakosť spájať so sexualitou.

Typické dievča?
Denník Marianne Grabrucker o prvých troch rokoch života svojej dcéry

Typické dievča?

Socializácia je proces, v priebehu ktorého sa ľudia od útleho detstva postupne začleňujú do svojho spoločenstva. V procese socializácie sa deti učia vzory správania spoločnosti, v ktorej žijú. Učia sa, aké sú kultúrne normy a ideály a čo sa od nich očakáva ako od správnych a kompetentných členiek a členov ich spoločnosti - a teda čo sa od nich očakáva ako od správnych žien a mužov.

Vianoce v knihe Typické dievča?

Vianoce v knihe Typické dievča?

„Doma čaká Hanku balík od babičky Rosnerovej z Berlína s vianočnými darčekmi. Čo je v ňom? Bábika v dievčenských šatočkách a s dlhými dievčenskými vlasmi."

Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ
Komiks pre dospievajúcich aj dospelých

Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ

Násilie v rodinách býva často skryté. Niektorí ľudia si myslia, že násilie v rodine, resp. vo „výchove“ je v poriadku, ale to je omyl: akékoľvek násilie je trestné. Nikto nesmie používať násilie voči inému. Násilie nemožno ospravedlniť hnevom. Ani opitosťou. Násilie nemožno ospravedlniť ničím. Násilie je trestný čin. Za násilie je zodpovedný len ten, kto sa ho dopúšťa.

Aj deti majú právo povedať „nie“
Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov

Aj deti majú právo povedať „nie“

Pravdivá a objektívna informovanosť, detabuizácia a demýtizácia problému sexuálneho zneužívania detí je jednou z najefektívnejších stratégií jeho prevencie. Pre mnohé dievčatá a mnohých chlapcov patrí sexuálne zneužívanie ku každodenným zážitkom.

Strašidelník
Protistrašidelná knižka Daniela Heviera pre (ne)bojácne deti

Strašidelník

Strach priťahuje, fascinuje, ohromuje, ale aj ochromuje. To vie aj známy slovenský autor Daniel Hevier a preto napísal knihu pre deti o strachu. Nie sú v nej recepty, ako sa prestať báť, ale poskytuje deťom príležitosť, aby o svojom strachu porozmýšľali, pretože aj deti majú právo na strach a ten strach si môžu vychutnať a môžu ho aj prekonať.

Misky strieborné, nádoby výborné
Hra Jany Juráňovej o štúrovcoch očami ich súputníčiek – a úplne ináč...

Misky strieborné, nádoby výborné

Štúrovci a štúrovská tradícia – to je večná čítanková téma, učebná látka, s ktorou sa stretávame nielen na hodinách slovenčiny či dejepisu. Zdalo by so, že o nej už všetko vieme, že možnosti jej spracovania už boli vyčerpané. Alebo žeby predsa len nie? Divadelná hra autorky Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné nás presviedča o opaku.

Ježibaby z Novej Baby
Čítanie knihy Jany Juráňovej (nielen) na babie leto

Ježibaby z Novej Baby

Na dni, keď to na babie leto veľmi nevyzerá, no i na slnečné chvíle jesene sa zíde babie čítanie. Hlavnými hrdinkami knižky Ježibaby z Novej Baby sú totiž tri neobyčajné baby s neobyčajnými schopnosťami. Friga, Triga a Mariga sa jedného dňa priplietli do cesty spisovateľke Jane Juráňovej. Na novobabom sídlisku sa im i v ten najobyčajnejší deň darí riešiť neobyčajnú kopu problémov, s ktorými si často nevedia rady rodičia, ani deti, ani starí otcovia a staré mamy, ba ani starosta.

Jé, jé, jé
Čítanie knihy Kaat Vrancken pre všetky deti - malé, aj trochu väčšie

Jé, jé, jé

Kniha Jé, jé, jé holandskej autorky Kaat Vrancken nám predstavuje Janku. Janka chce vedieť, ako je to s ospevovanou láskou na veky vekov jé, jé, jé. Prečo sme niekedy šťastní, a inokedy nie. Čo sa deje pri bozkávaní. Prečo mamina trošilililinku klame. Aký je osud mŕtveho stromu. Prečo sa ten chlapec s dievčaťom toľko bozkávajú. Čo znamená fis vil bí. A ešte všeličo iné.

Vianoce v knihe Jé, jé, jé

Vianoce v knihe Jé, jé, jé

„Janka si vzdychne. Bez kalkulačky nemôže pracovať. Tak teda niečo iné. Môže si napríklad kresliť. Na zadnú stranu pásika papiera nakreslí bábiku. S dlhými vlasmi. Barbininu sestru. ´Koľkokrát sa ešte vyspíme, kým príde Mikuláš?´ Uch, mala byť predsa ticho. Mama prestane písať."

Babeta ide do sveta
Kúsky knihy Jany Juráňovej pre dievčatá

Babeta ide do sveta

Najdôležitejšou vlastnosťou Babetky bola zvedavosť. Skúmala, čo je vo vnútri vecí. Karhali ju za to. No keď to isté robili jej mladší bratia, všetci sa len pousmiali: to sú chlapci. A tak sa Babetka rozhodla, že sa vyberie „do sveta“, aby sa čo najviac o svete dozvedela.

Ružový a modrý svet
Rodové stereotypy a ich dôsledky

Ružový a modrý svet

Publikácia Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky vyšla v druhom vydaní ako súčasť projektu ruzovyamodrysvet.sk. Kniha poslúžila ako východisko pre projekt a jeho široko koncipované aktivity. Sama má veľmi komplexnú štruktúru, základ tvoria odborné štúdie na vybrané témy, ako vzťah medzi pohlavím a rodom, materstvo, mýtus krásy, násilie na ženách, rodovo citlivá pedagogika a ďalšie; všetky sa zameriavajú na problematiku rodových stereotypov a ich úlohu v socializácii žien a mužov.

Žena nie je tovar
Komodifikácia žien v našej kultúre

Žena nie je tovar

Ženy boli často v histórii predmetom výmenného obchodu medzi mužmi. A hoci nastala doba, ktorá rovnosť žien a mužov považuje za legislatívne samozrejmú, ešte stále možno ženy predávať — legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu).