Piata žena
Aspekty násilia páchaného na ženách

Piata žena

Jednou zo základných prekážok dosiahnutia rodovej rovnosti a uplatňovania ľudských práv žien je násilie páchané na ženách. Toto násilie je také rozšírené, že ho väčšinou ani nevnímame a často ho ani vnímať nechceme, lebo narúša idealizované predstavy o fungovaní vzťahov medzi ženami a mužmi. Šlabikáre aj ženské časopisy sú plné harmonicky fungujúcich „učebnicových rodín“ a domáce „hádky“ sa stále považujú za vec, ktorá sa má riešiť za zavretými dverami. No násilie páchané na ženách je súčasťou našej dennej skúsenosti, a hoci sa odohráva v súkromí, je vecou verejnou.

Publikácia Piata žena zo zborníkového radu Aspekty upozorňuje na rôzne formy a mnohoraké aspekty násilia páchaného na ženách. Obsahuje informačný a argumentačný materiál, faktografické údaje o rozšírenosti násilia na ženách, informácie o mýtoch a stereotypoch, ktoré zahmlievajú podstatu tohto druhu násilia a znemožňujú, aby sa tie, čo toto násilie prežívajú, domohli svojich občianskych a ľudských práv. Prináša ukážky z odborných publikácií a štúdií o rodovo podmienenom násilí, dôležité medzinárodné dokumenty OSN o odstránení násilia páchaného na ženách a rozhovory s odborníčkami.

Zborník Piata žena je jednou z mnohých publikácií z knižnej edície ASPEKT s problematikou násilia na ženách a vyšiel ako súčasť celonárodných kampaní o násilí páchanom na ženách, ktoré od roku 2001 realizovala Iniciatíva Piata žena. Publikácia Piata žena chce násilie páchané na ženách predovšetkým jasne pomenovať a ukázať, že toto násilie nie je problémom jednotlivých žien, ale štruktúrnym javom, dôsledkom mocenskej nerovnováhy medzi mužmi a ženami, ktorý spoločnosť nemôže ďalej tolerovať.

Knihu si môžete objednať na adrese administrativa (zavinac) aspekt (bodka) sk.