Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ
Komiks pre dospievajúcich aj dospelých

Násilie v rodinách býva často skryté. Niektorí ľudia si myslia, že násilie v rodine, resp. vo „výchove“ je v poriadku, ale to je omyl: akékoľvek násilie je trestné. Nikto nesmie používať násilie voči inému. Násilie nemožno ospravedlniť hnevom. Ani opitosťou. Násilie nemožno ospravedlniť ničím. Násilie je trestný čin. Za násilie je zodpovedný len ten, kto sa ho dopúšťa.

O tejto tabuizovanej téme sa deťom, mladým ľuďom i dospelým nehovorí ľahko. V pedagogickej praxi môže byť pri tematizovaní násilia v rodine nápomocný práve tento komiks. Prístupnou, komunikatívnou formou pomenováva kľúčové problémy súvisiace s násilím v rodine.

Nezabúdajte, že násilie na ženách a deťoch v rodine je veľmi zložitý problém, obráťte sa preto v prípade potreby na odborníčky a odborníkov. Ak zistíte, že dieťa alebo mladý človek je obeťou násilia, je dôležité konať. No rovnako dôležité je, aby ste nekonali unáhlene. V rámci prebiehajúcej kampane proti násiliu na ženách pripravili mimovládne organizácie krátku brožúrku s aktualizovanými informáciami o tom, čo môžu robiť ľudia z okolia dieťaťa i z pomáhajúcich profesií.
Celú brožúrku si môžete TU stiahnuť z našej webovej stránky. Aj na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny www.zastavmenasilie.sk nájdete aktualizované kontakty krízových centier a organizácií na pomoc obetiam násilia.

Prvé – tlačené - vydanie komiksu Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ vyšlo už v roku 1998 v spolupráci mimovládnych organizácií ASPEKT a PRO FAMILIA.

Tu si môžete stiahnuť jednotlivé časti komiksu alebo komiks ako celok pre preventívnu prácu s deťmi a mladými ľuďmi (zmieňované telefónne čísla sú aktualizované - stav rok 2007).

Ak vás komiks zaujme, môžete si ho objednať v tlačenej podobe (ktorá už síce neobsahuje aktuálne adresy a kontakty, no posolstvo komiksu ostáva).


Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ

Obsah

Predna obalka.pdf (535 kB) Obálka
Super tajne.pdf (211 kB) 1. Super tajné
Janino tajomstvo.pdf (402 kB) 2. Janino tajomstvo
Bitka.pdf (1 006 kB) 3. Bitka
Rozchod.pdf (180 kB) 4. Rozchod
Ivin otec.pdf (66 kB) 5. Ivin otec
Dusanov pribeh.pdf (1 579 kB) 6. Ako na teba pôsobí násilie v rodine - Dušanov príbeh
Vsetkemu som na vine ja.pdf (382 kB) 7. Všetkému som na vine ja
Kde hladat pomoc.pdf (400 kB) 8. Kde hľadať pomoc
Zoznamte sa-Silvia.pdf (60 kB) 9. Zoznámte sa - Silvia
Vztahy bez nasilia.pdf (609 kB) 10. Vzťahy bez násilia
Chces pocut dobru spravu.pdf (100 kB) 11. Chceš počuť dobrú správu?
Zadna obalka.pdf (193 kB) Zadná obálka