Láska je láska
Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov

Láska je láska

Iste sa s tým každodenne, v triede alebo na chodbách školy, stretávate aj vy: „Ty teploš“ či „lesba“ sú nadávky, ktorými sa veľakrát častujú aj deti vo veku, keď im ešte význam týchto slov nemôže byť celkom jasný. No dievčatá aj chlapci, ktorých sa to naozaj týka, si svoju odlišnosť veľmi dobre uvedomujú– výskumy naznačujú, že už deti v predškolskom a ranom školnom veku nejakým spôsobom pociťujú, že sú „iné“, a vo veku okolo 13 rokov si lesbická a gejská mládež začne túto svoju inakosť spájať so sexualitou. V tomto kritickom období dospievania sa mnohé a mnohí dostávajú do izolácie, najmä v prostredí, ktoré odmieta ich inakosť, často aj v dôsledku nevedomosti a nedostatku informácií. Boja či hanbia sa otvorene priznať k svojej odlišnosti a dospelí z ich okolia často nevedia, ako s deťmi o tejto problematike hovoriť, z ktorého konca začať. Jedným z dôsledkov je, že mladým ľuďom v tomto veku chýbajú rolové vzory, napriek tomu, že vklad ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou (ako napr. Leornado da Vinci, Piotr Iljič Čajkovskij, Herman Melville, Marcel Proust, Viginia Woolf či Frida Kahlo) do dejín našej civilizácie je nezanedbateľný.

Iná sexuálna orientácia: v časoch bývalého režimu trestný čin, prednedávnom ešte tabu, dnes čoraz frekventovanejšia téma verejnej diskusie. Názory na ňu sa rôznia a najmä konzervatívne kruhy majú často vyhranene odmietavý názor. No pohľad na problematiku aj verejná mienka sa postupne menia. Otázky okolo odlišnej sexuálnej orientácie sa zbavujú nánosov rôznych mýtov a predsudkov, lesby a gejovia sú v spoločnosti viditeľnejší. Podľa výskumov Inštitútu pre verejné otázky čoraz väčšie percento ľudí uvádza, že poznajú niekoho s inou sexuálnou orientáciou, a aj sociálny odstup verejnosti voči lesbám a gejom sa postupne zmierňuje. Toto vnímanie sa mení aj vďaka verejným vystúpeniam lesbických a gejských osobností, ako sú doteraz najúspešnejšia svetová tenistka Martina Navrátilová, predstaviteľ Gandalfa vo filme Pán Prsteňov herec Ian McKellen, spevák Elton John, alebo vďaka ľuďom, ktorí tieto snahy podporujú - ako známa aktivistka za práva gejov a lesieb, držiteľka Oscara, herečka Susan Sarandon.

No i napriek meniacej sa spoločenskej klíme narážajú lesby a gejovia stále na múr predsudkov, nepochopenia a intolerancie, skrytej i otvorenej diskriminácie. Mnoho gejov a lesieb je vytavených šikanovaniu, sú terčom posmechu a nepriateľských postojov a poznámok. Lesbická a gejská mládež potrebuje pozornosť, pochopenie a ocenenie, aby uspela vo svete, ktorý je k nej často nepriateľský. Podľa zahraničných výskumov sa 60 % gejov a 30 % lesieb na strednej škole stáva obeťou verbálneho alebo fyzického útoku. Gejská, lesbická a bisexuálna mládež čelí aj zvýšenému riziku depresií, problémom s alkoholom a drogami a riziku samovrážd.

Knižka Láska je láska, ktorej titul pripomína starší hit Lucie Bílej, smeruje k narúšaniu predsudkov plynúcich z nevedomosti, a tým aj k prekonávaniu zbytočných bariér. Kniha zrozumiteľným a fundovaným spôsobom hovorí o tom, kto je lesba, gej či bisexuálka alebo bisexuál a s akými otázkami i problémami sa stretávajú v rôznych spoločenských prostrediach – medzi rovesníkmi, v rodine, v škole. Láska je láska je jedinečnou publikáciou určenou nielen mládeži, ale aj všetkým dospelým, ktorí môžu urobiť veľa pre to, aby sa naša spoločnosť, a teda aj škola, stali bezpečným miestom pre všetkých. Veď všetci ľudia majú právo milovať kohokoľvek, koho si vyberú, a žiť plnohodnotný a uspokojivý život v bezpečí.

Publikácia Láska je láska obsahuje aj kapitolu venovanú škole a špecifickým možnostiam, ktoré pre prácu s touto problematikou majú pedagogické pracovníčky a pracovníci.

Problematike inej sexuálnej orientácie sa venuje aj publikácia Neviditeľná menšina. Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii, ktorú vydala partnerská organizácia Aspektu Občan a demokracia spolupracujúca na projekte ruzovyamodrysvet.sk. Kniha obsahuje súbor metodík, ktoré umožňujú interaktívnou a zážitkovou formou pedagogicky pracovať s témami sexuálnej orientácie, ako aj  s postojmi ľudí k sexuálnym menšinám.