Typické dievča?
Denník Marianne Grabrucker o prvých troch rokoch života svojej dcéry

Socializácia je proces, v priebehu ktorého sa ľudia od útleho detstva postupne začleňujú do svojho spoločenstva. V procese socializácie sa deti učia vzory správania spoločnosti, v ktorej žijú. Učia sa, aké sú kultúrne normy a ideály a čo sa od nich očakáva ako od správnych a kompetentných členiek a členov ich spoločnosti - a teda čo sa od nich očakáva ako od správnych žien a mužov. Tieto rodové normy a roly si deti osvojujú prostredníctvom sociálneho učenia, v komunikácii a interakcii s inými ľuďmi.

Ako presne však toto učenie prebieha? Aký podiel na našom formovaní má príroda (naše biologické pohlavie) a aký spoločnosť a ľudia, s ktorými žijeme a prichádzame do styku? Aké sú komunikačné cesty, cez ktoré od detstva dostávame informáciu o tom, čo to znamená byť mužom a ženou? Mikropohľad do tohto procesu nám sprostredkúva kniha Typické dievča? Denník o prvých troch rokoch života. Tento denník si počas prvých troch rokov života svojej dcéry písala mama, ktorej záležalo na tom, aby jej dcéra dostala v živote pestrejšie možnosti, než len byť „dobrým a pekným dievčatkom“. Marianne Grabrucker podrobne zapisovala príhody a situácie, ktoré zažívala s Hankou, ako aj reakcie svoje, Hankine a bližšieho i širšieho okolia. Jej denník sa stal významným zdrojom poznania o rodovo špecifickej výchove detí pre laickú i odbornú verejnosť. Práve vďaka reflexii svojho vlastného správania prostredníctvom denníka mohla autorka zmeniť mnohé i vo svojom prístupe k dcérke a napriek atmosfére uprednostňujúcej mužov jej dokázala ponúknuť otvorené možnosti rodovej roly.

Knihu si môžete objednať na adrese administrativa (zavinac) aspekt (bodka) sk.

Kniha Marianne Grabrucker Typické dievča? je základom najnovšej inscenácie pre najmenšie deti (Ne)poslušné macíky, ktorú naštudovalo Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici na záver projektu ruzovyamodrysvet.sk.Ukážka z knihy:

Typicke dievca.pdf (83 kB) Typické dievča?