( o r g i a z m u s )
Z knihy Inge Hrubaničovej Láska ide cez žalúďok

znaky zhustenia
pulzujúce vedomie prerušované odbiehaním
neviem ho ešte uchopiť označiť
ani v langue ani v parole
čo to je?
keď ubieha nakrátko na pár sekúnd
jasne vnímam nevnímanie
nervozita neuróza mimóza
pološero izby plnej závojov od stropu až po
zem
pochybnosti o norme
o adekvátnosti
čosi sa prelieva cez okraj
nepatrne po kvapkách
krv hárajúcej feny
strih
návrat na planinu známeho pomenovaného
na sekundu nakrátko
a opäť odklon
fyziologické príznaky:
1. čuch — sa vyostril spontánnym
bezpodmienečným nasledovaním
komplementárnej vône

Z knihy Láska ide cez žalúďok