Keď ženu zbiješ, akoby si roľu pohnojil
Ingrid Hrubaničová píše o ľudových múdrostiach

...národná mienka o žene nie je veľmi lichotivá, ako možno vidieť už z obľúbenej ľudovej frázy v nadpise. Tá má ešte vtipnejší va­riant: „Žena je ako drevená nádoba, ak ju nepobiješ, rozsuší sa." Na obnovu pamäti pripomeniem aj ďalšie ľudové múdrosti: „Beda tomu domovi, kde rozkazuje krava volovi", „Chlap do sveta, žena nech doma sedí", „Žena je len vecheť oproti mužovi", „Baba, to je meca bezodná, nikdy nemá dosť", „Sú to veľké rafiky, tie ženské jazyky", „Psovi, keď spí, Cigánovi, keď sľubuje, a žene, keď plače, never". A ešte jedna, taká smutnejšia: „Dobré ženy nemajú ceny." Trocha nás môže uspokojovať, že také obrazy ženy sú zrejme dávne, pretože niektorým slovám, napríklad „meca" (merica), „rafika" (palica aj ručička na hodinách) už ani nerozumieme.

„Mrknime" teda očkom do súčasnosti, napríklad do Synonymického slovníka slovenčiny, a aby sme neboli jednostranní, porovnajme si tu heslo „chlap" a „žena": „chlap, pán, chlapík, chlapina, chlapák, chlapec, človek, mužský, pašák" - „žena, pani, dáma, lady, dievča, baba, žieňa, mladica, starena, stvora, rebeka, bosorka, fúria, xantipa, megera, roba, matróna, ťapa, vamp, ženská, ženština, pixľa".

Viac o tom, ako sa slovenčina vyjadruje o ženách, sa dozviete vo webzine ASPEKTin.