Kedy je reklama sexistická?
Znaky, podľa ktorých spoznáte sexistickú reklamu

Reklama je sexistická, keď:

  • obrázky a texty urážajú ženy a predstavujú ich ponižujúcim spôsobom. K tomu patria aj dvojzmyselné obrazové a slovné hračky ;
  • sú ženy porovnávané s tovarom alebo stavané na jeho úroveň. Obrázky i texty vytvárajú dojem, že ženy sa, podobne ako výrobky, dajú kúpiť;
  • zobrazované ženy alebo spôsob ich zobrazenia nemajú s ponúkaným výrobkom žiadnu súvislosť. Ženy (alebo časti ich tiel) sú použité len ako pútač alebo dekorácia;
  • sú ženy, či už na obrázkoch alebo v texte, redukované na určité roly (napr. zvodkyňa, luxusná dáma) alebo vlastnosti (napr. hlúpa, úslužná, pasívna);

Viac o tom, ako rozpoznáte sexistickú reklamu, sa dozviete v RaM Online.