Musíme kluky vychovávat jako kluky?
Článok Martina Fafejtu

Model výchovy, který by dopředu počítal s tím, že dítě nebude heterosexuální nebo se plně neztotožní s tou pohlavní rolí, která mu náleží podle jeho genitálií, neexistuje - ani v praxi, ani v teorii. Běžné výchovné příručky a poučky nepočítají s tím, že by dítě nebylo "normální". Jiné než heterosexuální projevy dítěte jsou vnímány jako patologické a označovány jako porucha genderové identity.

Sám tento termín vypovídá o mnohém. Slovem gender zjednodušeně označujeme role a stereotypy, které si pojíme s jednotlivými pohlavími. Pak tato porucha spočívá v tom, že dítě není schopno či ochotno dostát sociálním stereotypům. Pokud by tyto stereotypy byly jiné, dítě by poruchu nemělo. Pokud by byly gendery konstruovány ve shodě s představami těch, kteří dnes GID trpí, poruchou by netrpěli. Poruchou by pak ale mohli trpět ti, kteří jsou dnes považováni za normální.

Musime chlapcov vychovávať ako chlapcov? A dievčatá ako dievčatá? O "poruche rodovej identity" u detí sa viac dočítate v Článkoch a štúdiách.