O jazyku, ubližovaní a cenzúre
Glosa Jany Juráňovej

Keď si medzi sebou nadávajú poslanci a poslankyne, môže a nemusí nás to zaujímať. Na to majú poslaneckú imunitu, aby si mohli nadávať, a nie na to, aby, keď spôsobia dopravnú nehodu, boli nestíhateľní. Otázka je, ako si nadávajú a koho ich „nadávky“ zasiahnu.

V slovenčine slúžia ako nadávky pomenovania niektorých, najmä domácich zvierat, vulgárne pomenovania mužských a ženských pohlavných orgánov, pomenovania iných národov, prípadne príslušníkov či príslušníčok iných vierovyznaní, takže „Ty Maďar!“, „Ty Žid!“, „Čo si Bulhar!“, nie je u nás ničím neobvyklým.

Ako je to s nadávkami nielen vo svete parlamantnej poltiky sa dočítate vo webzine ASPEKT in.