Odhalené leto a v ňom neznesiteľná ľahkosť znásilnenia
Článok Jany Cvikovej vo webzine ASPEKTin

V predvečer prvého horúceho dňa zaznela v hlavných správach STV v rámci letnej ľahkosti aj téma prevencie znásilnenia. Ako inak naľahko. Neznesiteľne naľahko. Všetkému je vraj na vine ľahký odev žien. Namiesto páchateľa bola zasa raz obviňovaná obeť. Napokon veď samotná "ľahkosť" žien je - ako dobre vieme - príčinou všetkého morálneho úpadku čias našich i minulých. Skresľovanie a zamlčiavanie skutočných príčin znásilnenia ešte priklincovala záverečná veta príspevku: "Najlepšou ochranou pred znásilnením ostáva menej odhalené telo a sprievod v nočných hodinách." (!)

Prizrime sa tomuto zľahčujúcemu sexistickému výroku bližšie. Čítajte ďalej vo webzine ASPEKT in.