Politika domácich prác
Článok Patricie Mainardi z časopisu Aspekt 1/1993

Vyzeralo to fantasticky racionálne. Obaja máme svoje zamestnanie, obaja musíme pracovať niekoľko dní v týždni, aby sme si zarobili na živobytie, tak prečo by sme si nemohli podeliť domáce práce? A tak som to navrhla svojmu partnerovi a on súhlasil - väčšina mužov súhlasí okamžite, keď chcú mať od vás pokoj. "Máš pravdu," povedal. "Tak to má byť."

A potom sa stala zaujímavá vec. Môžem to vysvetliť len tak, že my ženy máme mozog vygumovaný v oveľa väčšej miere, než si dokážeme priznať. Asi to bude tým, že sa príliš mnoho rokov pozeráme na ženy v TV, ako sú v extáze nad svojou dlážkou vyblýskanou "dočista do čista", alebo ako ich dokáže rozhádzať skutočnosť, že goliere na košeliach ich manželov sú špinavé. Na mužov nič podobné neúčinkuje. Odhadnú onen základný fakt domácich prác hneď na samom začiatku: totiž, že tieto práce sú špinavé. Čím dlhšie sa môj manžel zaoberal bežnými každodennými prácami, tým zanovitejšie ich odmietal, a tak sa postupne menil z normálneho ohľaduplného Dr. Jekylla na prefíkaného Mr. Hyda, ktorý, keď sa chce vyhnúť hororu domácich prác, nezastaví sa pred ničím. Okamžite, keď pocítil, že je zahnaný do kúta, založeného špinavým riadom, metlami, handrami a zápachom kuchynských odpadkov, zuby sa mu zväčšili a zaostrili, nechty nabrúsili a pohľad mu celkom zdivel.

A nasledoval rozhovor, ktorý pokračuje už niekoľko rokov. Tu je zopár z jeho vrcholných bodov:

  • "Nemám nič proti tomu, aby som pomáhal v domácnosti, ale nie som na tieto práce príliš zručný. Človek by mal robiť len to, čo vie robiť dokonale."

Čo znamená: Žiaľ, nevynikám v takých veciach, ako je umývanie riadu alebo varenie. Čo viem robiť skvele, tak to je trochu tesárčiny, viem vymeniť jednoduchú žiarovku a viem premiestňovať nábytok (ako často doma premiestňujete nábytok?). Znamená to aj: Z historického hľadiska mali nižšie triedy (teda čierni muži a vy ženy) celé storočia na to, aby sa tieto podradné práce naučili zvládať. Zaúčať teraz do týchto prác ešte aj niekoho iného by bolo len plytvanie mužskou energiou. Čo tiež znamená, že: Neznášam tieto sprosté, otravné, hnusné roboty, tak ich teda rob ty.

  • "Nemám nič proti tomu, aby som to robil, ale budeš mi musieť ukázať, ako to mám robiť."

Čo znamená: Budem ti klásť množstvo otázok a ty mi budeš musieť zakaždým všetko znovu ukázať, lebo ja si to neviem tak dobre zapamätať. A neopováž sa sadnúť si a čítať knihu, kým ja tu pracujem, lebo urobím taký kravál, že bude pre teba jednoduchšie, keď si to všetko porobíš sama.

  • "Voľakedy sme boli takí šťastní." (Povie vždy, keď je na rade on, aby niečo urobil.)

Čo znamená: Život bez domácich prác je blažený. (V tomto bode sa nemám prečo hádať. Absolútne súhlasím.)

  • "Máme rozličné životné štandardy, tak prečo by som ja mal dodržiavať tvoju normu? To nie je fér."

Čo znamená: Môžem vyvolať nespočetné množstvo scén okolo domácich prác. A zjavne, ak by si si ich všetky urobila sama, bolo by to pre teba menej konfliktné, ako keď ma budeš nútiť, aby som polovicu urobil ja. Alebo, navrhujem ti, aby sme si zobrali slúžku. Mohla by robiť moju polovicu domácich prác. Ty si rob svoju. Je to predsa ženská práca.

  • "Nemám nič proti tomu, aby som vykonával časť domácich prác, ale nenúť ma, aby som ich robil podľa tvojho rozvrhu."

Čo znamená: Pasívny odpor. Urobím to, keď sa mi zachce, dočerta aj s tým všetkým, ak sa mi vôbec niekedy bude chcieť. Ak na mňa pripadne umývanie riadu, je jednoduchšie, keď ho budem umývať raz za týždeň. Ak mám odnášať bielizeň do práčovne, tak raz za mesiac. Ak je mojou úlohou umývať dlážku, tak potom raz za rok. A ak sa ti to nepáči, rob si to sama častejšie, ale potom to ja už teda vôbec nemusím robiť.

  • "Nenávidím domáce práce viac ako ty. Tebe to tak neprekáža."

Čo znamená: Domáce práce sú tým najväčším svinstvom, aké som kedy robil. Je to degradujúce a ponižujúce pre človeka s takou inteligenciou, akú mám ja. Ale s takou inteligenciou, akú máš ty...

  • "Domáce práce sú príliš triviálnou záležitosťou, netreba o nich ani hovoriť."

Čo znamená: Ešte oveľa triviálnejšie je vykonávať ich. Domáce práce sú pod moju úroveň. Mojou úlohou v živote je zaoberať sa významnejšími vecami. Tvojou úlohou je zaoberať sa bezvýznamnejšími vecami.

  • "Toto nie je mužsko-ženský problém! V akomkoľvek vzťahu dvoch ľudí je jeden z nich silnejšou osobnosťou a má významnejšie postavenie."

Čo znamená: Bude lepšie, keď v tomto prípade budem tou silnejšou osobnosťou ja.

  • "V ríši zvierat, napríklad u vlkov, je vodcom svorky zvyčajne samec, a to nemusí byť vždy len vďaka jeho sile, ale aj pre jeho obratnosť. Nie je to zaujímavé?"

Čo znamená: Mám historické, psychologické, antropologické a biologické oprávnenie na to, aby si mi bola podriadená. Veď ako môžeš žiadať od vlka, ktorý je vodcom svorky, aby bol rovnocenný?

  • "Ženské oslobodzovacie hnutie nie je politickým hnutím."

Čo znamená: Revolúcia sa mi nepatrične tlačí do domácnosti. Alebo tiež: Zaujíma ma len to, ako som ja utláčaný, a nie ako ja utláčam iných. A preto vojna, povinná vojenská služba a univerzita, to všetko je politikum. Ale ženské hnutie nie...

Všeobecná demokracia sa začína doma. Ak sa chystáte uskutočňovať svoju politiku, musíte mať na pamäti určité veci. Muž to pocíti na vlastnej koži viac než vy. Pretože on stráca istú časť svojho pohodlia, kým vy istú časť získavate. Mierou vášho útlaku bude vaša rezistencia.

Pre človeka, ktorý o sebe vždy zmýšľal ako o niekom, kto je proti všetkým druhom vykorisťovania, je traumatizujúcou skutočnosť, že vo svojom každodennom živote akceptuje a realizuje vykorisťovanie kohosi iného, a dokonca z neho aj profituje; že jeho ospravedlňovanie utláčania sa len veľmi málo odlišuje od rasistov, ktorí hovoria: Černosi necítia bolesť (ženám neprekáža, keď robia špinavú prácu); a že najstaršiu formu vykorisťovania uskutočňuje jedna polovica ľudstva na tej druhej polovici.

Väčšina mužov má za sebou bohatý a úspešný mládenecký život, počas ktorého ani netrpeli hladom, ani neobrástli špinou, ani nezostali pochovaní pod odpadkami. Existuje tabu, podľa ktorého sa ženy nesmú namáhať v prítomnosti mužov: Môžeme vliecť stokilový nákup, ak treba, ale nie je nám dovolené otvoriť si dvere alebo obliecť si kabát, ak je nablízku niekto, kto to môže urobiť za nás. Opakom tej istej mince je, že o mužoch sa predpokladá, že nie sú schopní postarať sa o seba bez ženy. Obe strany tej istej mince sú len výhovorkou, dobrou na to, aby muži zdôvodnili skutočnosť, že domáce práce môžu robiť len ženy.
Keď som písala tento článok, prišiel do izby môj manžel a spýtal sa ma, čo robím. Odpovedala som, že píšem o domácich prácach. "Och, bože môj, ako môžeš písať o takých triviálnostiach!" povedal mi.

Článok je jednou z klasických esejí feministického hnutia Redstockings. V slovenskom preklade vyšiel vo feministickom kultúrnom časopise Aspekt 1/1993 Mýtus krásy.