Druhé pohlavie
Úryvok z knihy Simone de Beauvoir

Spomínam si na slohovú úlohu istej 16–ročnej žiačky, ktorá sa začínala približne takýmito slovami: „Dnes je deň veľkého upratovania. Počujem bzučanie vysávača, ktorý mamička ťahá hore–dolu po salóne. Chcela by som ujsť. Prisahám si, že až budem veľká, nikdy v mojom dome nebude veľké upratovanie.“ Dieťa si predstavuje budúcnosť ako nekonečný vzostup k bohvieakému vrcholku. A zrazu v kuchyni, kde mať umýva riady, dievčatko pochopí, že už koľké roky sa v tú istú hodinu jej ruky ponárali´do mastnej vody, umývali porcelán starou handrou. Sú až do smrti odsúdené k týmto obradom. Jesť, spať, upratovať... roky už nestúpajú hore, aby dobyli nebo, rozlievajú sa vo vodorovnej hladine, celé sivé, jeden ako druhý. (...)

Ale najsmutnejšie na tom je, že všetka tá práca nevytvára nič trvalé. Žena je v pokušení — a o to viac, čím väčšiu starostlivosť domácnosti venovala — domnievať sa, že jej dielo je cieľom samo osebe. Keď si pozorne prezrie koláč, vytiahnutý z rúry, povzdychne si: „To je naozaj škoda zjesť!“ Len čo sa veci začnú užívať, už sa zašpinia alebo zničia. Bielizeň ofľakavie, pečienka sa pripáli, porcelán sa porozbíja. Sú to skazy absolútne, pretože ak sa veci strácajú, strácajú sa nenahraditeľne, nie je možné dosiahnuť ich prostredníctvom trvanie a istotu. Vojny, plienenia a bomby ohrozujú skrine i domy. Je teda potrebné, aby sa produkty domácej práce spotrebovali.

Od ženy, ktorej dielo je dokončené až vtedy, keď sa zničí, žiada sa neustále odriekanie. Ak sa s ním má vyrovnať bez ľútosti, je potrebné, aby jej drobné obete vyvolali v niekom radosť, potešenie. Keďže sa však domáca práca vyčerpáva v udržiavaní statu quo, všimne si manžel pri návrate domov na prvý pohľad neporiadok a nedbanlivosť, poriadok a čistotu však považuje za čosi samozrejmé. Pozitívnejší záujem už prejaví, pokiaľ ide o dobre uvarené jedlo. Chvíľa kuchárkinho triumfu nastáva vtedy, keď položí na stôl jedlo, ktoré sa jej podarilo: manžel i deti ho uvítajú s nadšením nielen slovami, ale aj tým, že ho s chuťou zjedia. Kuchárska alchýmia pokračuje a mení jedlo na výživu a krv. Udržiavanie tela prináša konkrétnejší, životodarnejší účinok ako udržiavanie parkiet. Úsilie kuchárky očividne prerastá do budúcnosti.

Úryvky z  knihy Druhé pohlavie vyšli v Kalendárke 2008.

V roku 2008 si pripomíname 100 rokov od narodenia francúzskej filozofky Simone de Beauvoir.