Trpké básne Marcely Veselkovej
Z webzinu ASPEKTin

Gotická

spásla som
veľa
kovových kvetov
ktorými obkolesili
tvoj chrám
kým som sa dostala
dnu
poslušná ovečka
zdratá z kože
krvavá

Viac Trpkých básní (nielen) na nedeľnú chvíľku poézie pre všetkých si prečítate vo webzine ASPEKT in.