Čím budem, keď vyrastiem?

Deti zvyknú snívať o tom, čím budú, keď vyrastú. Niektoré zo snov sa splnia, iné zostanú v ríši fantázie. Sú tu však aj také veci, o ktorých sa im ani len nesnívalo, a predsa na nich striehnu. Napríklad taká rodová nerovnosť v súkromnom a pracovnom živote. Kampaň Keď vyrastiem ponúka zamyslenie „nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť".

Na stránke kedvyrastiem.sk sa dočítate, ako súvisí rodová nerovnosť v odmeňovaní s nerovným postavením žien a mužov v spoločnosti, čo to je rodová rovnosť, nájdete všelijaké zvedavé otázky, dostanete odpovede na svoje zvedavé otázky, môžete si vypočítať, koľko zhruba zarába muž a žena vo vašej profesii alebo koľko by ste zarábali ako žena či muž, ak by ste robili niečo iné. Neváhajte, navštívte, čítajte, pozerajte a počúvajte...

Kampaň je realizovaná v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti.