Smú zamestnávatelia platiť ženám menej ako mužom?

Smú zamestnávatelia platiť ženám menej ako mužom?

Učiteľka, novinárka, predavačka, manažérka, účtovníčka, riaditeľka... Čo majú tieto profesie spoločné? Napríklad to, že ženy, ktoré ich vykonávajú, dostávajú za svoju prácu nižšiu odmenu ako ich mužskí kolegovia.

„V priemere zarábajú ženy na Slovensku približne o pätinu menej ako muži. Je to však len priemer. V mnohých povolaniach je rozdiel ešte oveľa väčší, a to až 43%," zhŕňa na webovej stránke kampaň Keď vyrastiem. Zároveň kladie dôležitú a nástojčivú otázku: Smú zamestnávatelia platiť ženám za tú istú prácu menej ako mužom?

Odpoveď nájdete na: kedvyrastiem.sk