Stručný životopis Terézie Vansovej

Stručný životopis Terézie Vansovej

Terézia Vansová, rod. Medvecká (1857 Zvolenská Slatina - 1942 Banská Bystrica) spisovateľka, redaktorka, prekladateľka, zástankyňa práv žien, spolková a osvetová pracovníčka.

Pochádzala z rodiny Terézie a Samuela Medveckých, otec bol v Slatine evanjelickým farárom. Po absolvovaní ľudovej školy postúpila ako dvanásťročná na súkromnú školu K. Orfanidesa v Banskej Bystrici a ďalší rok vzdelávania strávila na súkromnom ústave T. Fábryovej v Rimavskej Sobote, kde získala dobovo typické dievčenské vzdelanie: zlomkovité a útržkovité vedomosti a najmä jazykové zručnosti v nemčine a maďarčine. Blízky vzťah si vytvorila k nemčine, ktorá sa jej stala zdrojom prvých literárnych inšpirácií a nástrojom viacerých literárnych pokusov.

Nemala možnosť sa už ďalej vzdelávať inak než samoštúdiom, na ktoré sa jej tiež nedostávalo času. Aj na základe vlastnej skúsenosti si uvedomovala význam kvalitného vzdelávania žien. Zasadzovala sa zaň vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia v rámci národnoobrodeneckého pohybu, no aj prostredníctvom široko ponímanej osvetovej práce - napr. v úlohe „pani farárky". V roku 1875 ju vydali za evanjelického farára Jána Vansu, s ktorým žila v spišskej obci Lomnička, neskôr v Rimavskej Píle a od roku 1911 v Banskej Bystrici. Ich jediné dieťa - syn Ľudovít zomrel v útlom veku. Ako mladá matka a pani farárka žijúca v nemeckom prostredí Lomničky písala po nemecky o výchove detí; žiaľ nad smrťou syna prejavila v nemeckých básňach (v rokoch 1881 - 1882 prispievala do regionálneho nemeckého časopisu Karpathenpost). Neskôr sa Vansová spolu s manželom starala o dve chovanice, pri ich výchove zdôrazňovala potrebu vzdelania.

V roku 1889 publikovala prvý slovenský ženský román Sirota Podhradských, stala sa plodnou spisovateľkou (memoárové prózy, romány, poviedky, novely) i dramatičkou. Bola zakladateľkou a redaktorkou prvého slovenského ženského časopisu Dennica (1898 - 1908 a 1910 - 1914). Aktívne sa zapájala do diania v Spolku slovenských žien Živena a v družstve Lipa.

Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)