Teologičky a teológovia o referende

Téma referenda vyvoláva aj otázky o postavení cirkví na Slovensku, vzťahoch rôznych cirkví k svojim veriacim či o význame viery pre život človeka. O týchto a ďalších oblastiach možno hovoriť na hodinách náboženstva, etiky alebo občianskej výchovy. Prečítajte si, ako sa k referendu postavila skupina teológov a teologičiek:

„Rany spoločnosti nemôže zaceliť strach a nenávisť. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť čelí mnohým výzvam, v ktorých ako kresťania zlyhávame. Kríza rodinných hodnôt je jednou z nich. Túto ranu však nemôže zaceliť presúvanie zodpovednosti na iných a účelové pestovanie strachu a odporu voči ľuďom a skupinám, ktoré sa nám javia ako príčina problémov. Tieto rany môže zaceliť len odvaha porozumieť procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú a hľadať láskavé riešenia na preklenutie rozdielov."

Celé stanovisko si môžete prečítať na: jetotak.sk