Hana Gregorová Stručný životopis

Hana Gregorová (30. 1. 1885 Martin – 11. 12. 1958 Praha) spisovateľka, zástankyňa práv žien, publicistka, osvetová pracovníčka, ochotnícka herečka a i. Pochádzala z národne uvedomelej farbiarskej rodiny Lilgovcov. Základné vzdelanie (ľudová škola a meštianka) získala v Martine. Ďalšie vzdelanie jej bolo odopreté, po celý život sa však venovala sebavzdelávaniu. Pôsobila ako aktívna osvetová pracovníčka, najmä v mladosti hrávala ochotnícke divadlo.

V roku 1907 sa vydala za Jozefa Gregora-Tajovského a odišla s ním do Nadlaku. V roku 1910 sa spolu s manželom presťahovala do Prešova, kde Jozef Gregor-Tajovský pôsobil vo filiálke Tatra banky. Od roku 1912 žila v Martine, kde Tajovský prijal miesto tajomníka Slovenskej národnej strany. Po vypuknutí prvej svetovej vojny Tajovský narukoval a Hana Gregorová zostala v Martine. V roku 1915 sa jej narodila dcéra Dagmar.

V rokoch 1919 – 1920 pôsobila ako redaktorka v časopise Slovenský východ v Košiciach. Krátko pracovala aj na ministerstve školstva a osvety v Prahe. Po návrate manžela z vojny sa v roku 1921 presťahovali do Bratislavy. Tu sa Hana Gregorová zapojila do práce v rôznych spolkoch, podieľala sa napríklad na založení Umeleckej besedy v Bratislave. Dom Gregorovcov bol miestom stretávania mnohých osobností spoločenského a kultúrneho života. Po smrti Jozefa Gregora- Tajovského v roku 1940 sa presťahovala do Prahy za dcérou Dagmar a jej rodinou. Počas druhej svetovej vojny sa zapájala do protifašistického odboja. Zomrela v Prahe, pochovaná je v Tajove.