Rozprávkový príbeh dvojičiek Aničky a Tonka vychádza zo situácií súvisiacich s prvým ohmatávaním sveta vzťahov, predmetov, vlastností, ktoré sú spravidla prísne rozdelené na dievčenské a chlapčenské.
Nie všetky dievčatá však musia byť princezné a nie všetci chlapci futbalisti. Deti rady rozohrávajú situácie, ktoré sú pre ne nové. Práve túto možnosť im ponúka divadelné predstavenie, ktorého námet sa odvíja od knihy "Ružový a modrý svet".

Divadelné predstavenie Anička Ružička a Tonko Modrinka I.

Ukážky z divadelného predstavenia Anička Ružička a Tonko Modrinka.

Divadelné predstavenie Anička Ružička a Tonko Modrinka II.

Ukážky z divadelného predstavenia Anička Ružička a Tonko Modrinka.