Prečo nie som anjel

Predstavenie Prečo nie som anjel je kolážou z kníh švajčiarskej autorky rumunského pôvodu Aglaje Veteranyi, ktoré v slovenčine vyšli v preklade Jany Cvikovej. Predstavenie vychádza z bohatej obraznosti prozaičky, ktorá sa nemilosrdne dotýka mnohých tabuizovaných tém našej kultúry. ...

Pavlin príbeh

Divadelné predstavenie, tematizujúce rodovú deľbu práce, vychádza z autobiograficky ladenej knihy stratenej slovenskej autorky Pavly Cebocli. ...

Anička Ružička a Tonko Modrinka

Rozprávkový príbeh dvojičiek Aničky a Tonka vychádza zo situácií súvisiacich s prvým ohmatávaním sveta vzťahov, predmetov, vlastností, ktoré sú spravidla prísne rozdelené na dievčenské a chlapčenské. Nie všetky dievčatá však musia byť princezné a nie všetci chlapci futbalisti. ...

Citová výchova hadej ženy

Ukážky z divadelného predstavenia Citová výchova hadej ženy.

Rodovo citlivé divadlo

Ukážky z diskusie po predstavení Citová výchova hadej ženy na festivale Eva Nová/Nová Eva. ...

(Ne)poslušné macíky

Ukážky z divadelného predstavenia (Ne)poslušné macíky. ...