Predstavenie Prečo nie som anjel je kolážou z kníh švajčiarskej autorky rumunského pôvodu Aglaje Veteranyi, ktoré v slovenčine vyšli v preklade Jany Cvikovej. Predstavenie vychádza z bohatej obraznosti prozaičky, ktorá sa nemilosrdne dotýka mnohých tabuizovaných tém našej kultúry. Výrazové prostriedky, pre ktoré sa rozhodla Iveta Škripková, nevšednú atmosféru (sur)realisticky ladených poetických rozprávaní Aglaje Veteranyi nielen zrkadlia, ale rozvíjajú ju ďalej.

Divadelné predstavenie Prečo nie som anjel I.

Ukážky z divadelného predstavenia Prečo nie som anjel.

Divadelné predstavenie Prečo nie som anjel II.

Ukážky z divadelného predstavenia Prečo nie som anjel.