Divadelné predstavenie, tematizujúce rodovú deľbu práce, vychádza z autobiograficky ladenej knihy stratenej slovenskej autorky Pavly Cebocli. Príbeh Pavly Cebocli je v predstavení rámcovaný slávnou esejou Virginie Woolf Vlastná izba. Pavlin príbeh je akoby rekonštruovaným denníkovým záznamom, v ktorom je zapísaná ženská skúsenosť, ale aj ženské mlčanie.

Divadelné predstavenie Pavlin príbeh I.

Ukážky z divadelného predstavenia Pavlin príbeh. ...

Divadelné predstavenie Pavlin príbeh II.

Ukážky z divadelného predstavenia Pavlin príbeh. ...