Súčasťou projektu ruzovyamodrysvet.sk je aj rodovo citlivé divadlo v podaní Bábkového divadla na Rázcestí  z Banskej Bystrice. Divadelné predstavenia pre deti aj dospelých prinášajú ma javisko tvorbu ženských autoriek, tematizujú rodové vzťahy a ženskú skúsenosť vo svete, v ktorom dominujú muži. Prostredníctvom rodovo citlivého divadla sa otázky rodovej (ne)rovnosti dostávajú k publiku netradičnou formou divadelnej reflexie.

Čo je rodovo citlivé divadlo?

Iveta Škripková - režisérka a (spolu)autorka divadelných predstavení Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici hovorí o tom, čo je rodovo citlivé divadlo a v čom sa líši od bežných a známych divadelných postupov a prístupov. ...

Cesta k rodovo citlivému divadlu

Autorka, spoluautorka a režisérka Iveta Škripková hovorí o tom, ako to celé s rodovo citlivým prístupom k divadlu a v divadle začalo, aj ako to pokračovalo.