Semináre rodovo citlivej pedagogiky I.

O počiatkoch spolupráce na projekte ruzovyamodrysvet.sk a špecifikách prístupu k vzdelávaniu pedagogičiek a pedagógov v oblasti rodovo citlivej pedagogiky hovorí riaditeľka organizácie Občan a demokracia Šarlota Pufflerová.


Semináre rodovo citlivej pedagogiky I. (24 679 kB)