Rodová citlivosť v škole II.
Skúsenosti s pilotným projektom

Načo nám je vlastne  rodovo citlivý jazyk? Účastníčka pilotného projektu rodovo citlivej pedagogiky Anna Habajová hovorí o tom, ako si hľadala vlastnú cestu k rodovej spravodlivosti v jazyku a o využití rodovo citlivého prístupu na hodinách slovenského jazyka. S detským predstavením Anička Ružička a Tonko Modrinka, ktoré vzniklo v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk, sa spolu so svojimi vyučujúcimi zoznámili aj žiačky a žiaci 1. stupňa, ktorí svoje dojmy z predstavenia aj namaľovali.


Rodová citlivosť v škole II. (20 991 kB)