Ruzovyamodrysvet.sk a deľba práce
Prednáška expertky na rodovo citlivú pedagogiku Jany Cvikovej

Rodovo citlivá pedagogika sa pýta aj na nespravodlivú deľbu práce medzi ženami a mužmi, ktorá sa začína už v šlabikároch. Upozorňuje na nerovnomerné rozdelenie práce vo verejnej a súkromnej sfére a učí, že neexistujú typicky „ženské“ a „mužské“ povolania. Jana Cviková na festivale Nová Eva/Eva Nová hovorila o tom, ako učiteľky a učitelia môžu deťom ukázať, že voľba povolania ani deľba práce nemusia byť jednoznačne predurčené pohlavím. Predstavila aj hlavné zásady rodovo citlivej pedagogiky, ako napríklad prítomnosť pozitívnych ženských vzorov v obsahu vyučovania, reflexia nerovnomerného rozdeľovania pozornosti medzi dievčatá a chlapcov v triede, vytváranie spolupracujúceho, nekonkurenčného prostredia v triede, alebo nadviazanie učiva na „skutočný“ život a vytvorenie priestoru na diskusiu. Jednou zo základných súčastí rodovo citlivej pedagogiky je rodovo citlivý jazyk, ktorý zviditeľňuje prítomnosť žiačok a žiakov v triede, zdôrazňuje prítomnosť žien i mužov v rôznych oblastiach života.

Ukážka z prednášky Jany Cvikovej Ruzovyamodrysvet.sk a deľba práce.


Ruzovyamodrysvet a deľba práce (22 111 kB)