Ako citovať z webu

Tešíme sa, keď našu stránku aktívne využívate. Nezabúdajte však, že aj materiály získané z internetu majú svoje individuálne alebo kolektívne autorstvo. (Jednoducho na nich niekto pracoval/a. :) Preto ich treba citovať, resp. na ne odkazovať tak, aby sa dal presne identifikovať ich pôvod.


Príklady citovania z tejto webovej stránky:

  1. Citát z online publikácie Ružový a modrý svet má obsahovať tieto údaje (prípadne aj dátum získania):
    CVIKOVÁ, J.: Nerodíme sa ako ženy a muži. In: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Občan a demokracia a ASPEKT, Bratislava 2006. Dostupné na http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/ruzovy-a-modry-svet-(cd-rom)/jana-cvikova:-nerodime-sa-ako--zeny-a-muzi. Získané 29. 10. 2008.
  2. Citát z redakčného článku z Čitárne, rubriky Články a štúdie, má obsahovať tieto údaje (prípadne aj dátum získania):
    Nerovnosť žien a mužov na trhu práce. Dostupné na http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/clanky-a-studie/maty. Získané 29. 11. 2008.
  3. Citát z príručky uverejnenej v Učebni, rubrike Rovnosť príležitostí pre školy, má obsahovať tieto údaje (prípadne aj dátum získania):
    Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie. Dostupné na http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/ucebna/prirucka-pre-skoly/kapitola-1. Získané 8. 8. 2008.