Ženy boli často v histórii predmetom výmenného obchodu medzi mužmi. A hoci nastala doba, ktorá rovnosť žien a mužov považuje za legislatívne samozrejmú, ešte stále možno ženy predávať — legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu).

Táto publikácia, ktorá nadväzuje na knihu Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky, prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu — najmä v pedagogickej praxi — dá predchádzať.
Kniha je bohatou kolážou odborných textov a esejí z rôznych spoločenskovedných oblastí a nájdeme v nej aj úryvky z literárnych diel, novinové články alebo inzeráty z minulosti. Publikáciu dopĺňajú obrazové a metodické materiály pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Zborník je pripravený tak, aby sa s ním dalo pracovať ako s učebným materiálom.

V Obsahu vám prinášame ukážky materiálov z publikácie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte .pdf.