Obsah

Žena nie je tovar.
Komodifikácia žien v našej kultúre.

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová
Redaktorka: Juliana Szolnokiová
Autorky štúdií: Viera Bačová, Jana Cviková, Janka Debrecéniová, Martina Jurásková, Ľubica Kobová, Henrieta Kollárová, Kateřina Lišková, Irena Malec, Eva Riečanská, Andrea Šalingová, Alexandra Šmidáková, Andrea Žačoková.
Odborná recenzentka: PhDr. Hana Havelková
Vydalo Záujmové združenie žien ASPEKT v roku 2005


OBSAH

Vybrané materiály si môžete stiahnuť v .pdf formáte. Viac sa dočítate v knižnej verzii publikácie.

Predane nevesty.pdf (187 kB) Jana Cviková: Predané nevesty
Akými spôsobmi sa ženy stávajú tovarom
Kúúúl marketing alebo Bez značky neexistuješ!
Uršuľa Kovalyk: Národ Orionov
Michal Hvorecký: Spolužiaci sa volali podľa slávnych značiek
Andrea Žačoková: Sivá myš a červené šaty
Žena v reklame ako objekt
Čo všetko „potrebovala“ (a „potrebuje“) žena
Žena a muž gestom a obrazom
Janka Debrecéniová: „Každá desiata zadarmo“
Právne aspekty sexizmu v reklame
Stazujem sa.pdf (892 kB) Sťažujem sa, sťažuješ sa, sťažujeme sa
Alexandra Šmidáková: Vystrihovačka — hra nielen pre deti
Spôsoby zobrazovania v ženských časopisoch
Naomi Wolfová: Ženské časopisy
Barbora Dvořáková: Komunikační styl ženských časopisů
Dennica a iné
Elena Maróthy–Šoltésová: Načo sú tie ženské časopisy?
Jeden mediálny prípad zo zašlých čias
Jeden mediálny prípad z dnešných čias
Naomi Wolfová: Kvalifikácia profesionálnej krásavice
Katarína Minarovičová: Sú smiešne vtipy o ženách?
Michal Hvorecký: Moja prvá dražba
Viera Bačová: Ako sa vytvára ženskosť
Spojenie moci a sebadefinovania
Vymyslite nazov.pdf (67 kB) Vymyslite názov týmto básňam
Jessica Benjaminová: Touha ženy
Robin S. Dillonová: O sebaúcte žien
Ako rozvijat pozitivny vztah.pdf (165 kB) Ako rozvíjať pozitívny vzťah k svojmu telu?
Irena Malec: Žena verejná, žena súkromná
Ženské postavy v poézii slovenského romantizmu
Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné
Detvan, Jánošík a iní
O krasnej pleti.pdf (157 kB) Ľudovít Štúr: O krásnej pleti slovanskej
Jostein Gaarder: Konečne filozofka
Kateřina Lišková: Manželství a směna žen
Struktury příbuzenství z hlediska sociální antropologie
O kľúčovej štúdii Gayle Rubinovej
Obchod so zenami.pdf (76 kB) Gayle Rubinová: Obchod so ženami
Elisabeth Badinterová: Byť mužom znamená nebyť
Margaret Atwoodová: Penelopino manželstvo
Ľubica Kobová: Keď na pohlaví záleží
Návod na čítanie
Iris von Rotenová: Ženy v ohrádke
Hana Gregorová: Vydať sa! Ale za koho?
Elena Maróthy–Šoltésová: Vydať sa, len aby som bola vydatá
Carole Patemanová: Manželky, otroci a námezdní otroci
Mary Wollstonecraftová sa zhovára so Jeanom Jacquom
Simone de Beauvoirová: Vydatá žena
Hľadám si ženičku
Kornélia Jakubíková a Magdaléna M. Zubercová: Svadobné šaty
Magdaléna M. Zubercová: Jozef Gregor Tajovský píše
Pol dcery a cele kralovstvo.pdf (87 kB) Pol dcéry a celé kráľovstvo
Eva Riečanská: Ako povedať žene, aká je jej hodnota
Sexuálne obťažovanie a rozmery rodovej interakcie v sexistickej kultúre
Ešte jeden mediálny prípad z dnešných čias
Martha J. Langelanová: Efektívne reakcie na obťažovanie
Ľubica Kobová: On chce. Ona musí?
Prostitúcia a obchod so ženami ako miesta stretávania patriarchátu s kapitálom
Carole Patemanová: Čo je zlé na prostitúcii?
Andrea Dworkinová: Ekonomika pohlaví: hrozná pravda
Nútená prostitúcia
Andrea Šalingová: „Šikovní“ obchodníci a „naivné“ ženy
Téma obchodovania s ľuďmi v slovenských médiách
Ako s ľuďmi „obchodujú“ médiá
Henrieta Hajtová: Predali nás talianskemu pasákovi
Z diskusného fóra k článku Henriety Hajtovej
Bezpečné cestovanie
Henrieta Kollárová: Obchodovanie s ľuďmi
Právna úprava v Slovenskej republike
Martina Jurásková: Stratégie úniku z chudoby?
Obchod so ženami z rómskych komunít na Slovensku
Irena Brežná: Najžiadanejšie bohatstvo krajiny
Margaret Atwoodová: Žena z blata
Niektoré dôležité pojmy
O autorkách a editorkách
O organizáciách
Edičné poznámky
Ako vnimame zenske telo.pdf (213 kB) O možnostiach práce s témou
Odporúčaná literatúra