Aglaja Veteranyi: autorka na rozhraní dvoch svetov

Aglaja Veteranyi: autorka na rozhraní dvoch svetov

Vďaka zobrazeniu nezameniteľnej životnej skúsenosti môže byť dielo Aglaje Veteranyi súčasťou netradičnej hodiny dejepisu a priblížiť mladým ľuďom nedávnu históriu stredoeurópskeho priestoru.
Aglaja Veteranyi v detstve spolu s rodičmi cirkusantmi emigrovala z Rumunska do Švajčiarska. Ona sama bola artistkou, písala, vystupovala vo varieté. Jej knihy sprostredkovávajú skúsenosť, ktorú ich autorka získala životom v socializme a emigráciou z „Východu“ na „Západu“. Píše o svete pod kupolou cirkusového stanu, ale aj o priateľských a príbuzenských vzťahoch. V diele autorky, ktorá vníma svet cez zraniteľnosť a naivitu dieťaťa, sa odráža jej stretávanie sa s prostredím, v ktorom sa cirkusantská rodina po emigrácii ocitla.

Charakteristickou črtou diela švajčiarskej autorky rumunsko-maďarsko-cigánskeho pôvodu Aglaje Veteranyi je neustále udivená detská optika, cez ktorú pozerá na iný jazyk a kultúru. V diele autorky, ktorá vníma svet cez zraniteľnosť a naivitu dieťaťa, sa odráža svet „Východu“ aj „Západu“ a jej stretávanie sa s prostredím, v ktorom sa cirkusantská rodina po emigrácii ocitla. Veteranyi píše o svete pod kupolou cirkusového stanu, ale aj o príbuzenských a priateľských vzťahoch. Jej dielo však nie je striktne autobiografické, hoci autorka, pôvodom z Rumunska a píšuca po nemecky, mnohé z toho, čo opisuje, zažila na vlastnej koži.

V slovenskom preklade Jany Cvikovej vyšli tri knihy autorky (1962 - 2002), ktorá už ďalšie texty nenapíše: Prečo sa dieťa varí v kaši, Polica posledných vydýchnutí a Prečo nie som anjel. Na ich základe vzniklo v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk divadelné predstavenie Prečo nie som anjel. Predstavenie vychádza z bohatej obraznosti prozaičky, ktorá sa dotýka mnohých tabuizovaných tém našej kultúry.

Ukážka z knihy Prečo sa dieťa varí v kaši
Ukážky z predstavenia Prečo nie som anjel
Doslov ku knihe Prečo sa dieťa varí v kaši
Jaroslava Blažková o knihe Aglaje Veteranyi Prečo sa dieťa varí v kaši
Recenzia knihy Polica posledných vydýchnutí
Recenzia knihy Prečo nie som anjel