7 statočných otázok - otestujte sa
7 statočných textov - prečítajte si

ROZHLASOVÝ SPOT - vypočujte si

 

„Je len práca, ktorú treba urobiť“


Sociálna kampaň projektu ruzovyamodrysvet.sk Je len práca, ktorú treba urobiť sa začala 8. apríla 2008. Do konca mája bolo na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk 67 255 unikátnych prístupov, čo je v priemere 1 270 denne. Takmer 80 percent prístupov bolo nových, 20 percent navštívilo stránku už predtým.

Najzobrazovanejšou podstránkou bolo 7 statočných otázok, kde si návštevníci a návštevníčky mohli zmerať svoju rodovú (ne)citlivosť zdarma. Druhou najnavštevovanejšou podstránkou bolo 7 statočných textov, ktoré na stránku pribúdali denne – jeden text na každý deň. Počas kampane pribudlo do rubriky 60 statočných textov. Trojicu najzobrazovanejších podstránok uzatvára podstránka čo je ruzovyamodrysvet.sk?, ktorá informuje o projekte.

Z publikovaných článkov najviac zaujal text od Inge Hrubaničovej Keď ženu zbiješ, akoby si roľu pohnojil (581 zobrazení), ďalej text, ktorý vysvetľuje, Kedy je reklama sexistická? (489), a tretím najčítanejším bol dialóg Ona a on (417), pôvodne publikovaný v knihe Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Medzi najúspešnejšími boli aj články Hovoria si riot grrrls a idú si po vaše dcéry (361) a Ako sa stal Mr. Smith obeťou lúpežného prepadnutia (332).

Okrem domovskej stránky ruzovyamodrysvet.sk a stránky hlavnej partnerky ASPEKT na www.aspekt.sk boli umiestnené bannery kampane na Pokeci na www.azet.sk, na stránkach partnerských organizácií Občan a demokracia, Bábkové divadlo na Rázcestí a Základná škola na Gorkého 21 v Trnave, ako aj na sympatizujúcich stránkach Nadácie Pontis, Možnosti voľby, Ľudí proti rasizmu, Katedry sociálnej práce IEaSP, FF PU v Prešove a Rady mládeže Slovenska. Rozhlasový spot ste si mohli vypočuť v rádiách Fun a Kiss. S dvojicami plagátov ste sa stretli na stredných školách i vysokoškolských internátoch a na citylightoch.


Kampaň Je len práca, ktorú treba urobiť bola zavŕšením trojročného projektu ruzovyamodrysvet.sk. Na začiatku projektu i pri jeho realizácii stála kniha o rodových stereotypoch s názvom Ružový a modrý svet, ktorú na tejto webovej stránke nájdete aj online. Práve stereotypné predstavy o ženskej a mužskej role ovplyvňujú život celej spoločnosti. Dôležitou súčasťou jej života je deľba práce medzi ženami a mužmi. Deľba práce v súkromí i v povolaní. Preto bol náš projekt o rodových stereotypoch, o rodovo citlivej pedagogike, o hierarchickej deľbe práce medzi ženami mužmi, o desegregácii profesií, o rovnosti príležitostí, no najmä o tom, ako možno asymetrické hierarchické vzťahy zmeniť na vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a spolupráci.

Kampaň „Je len práca, ktorú treba urobiť“ chcela upozorniť na výsledky trojročnej práce projektu. Po skúsenostiach z práce s rôznymi cieľovými skupinami sme sa rozhodli, že touto sociálnou kampaňou sa pokúsime osloviť najmä mladých ľudí, ktorí študujú na stredných a vysokých školách. Možno práve otázky, ktoré začnú klásť svojim vyučujúcim, sa stanú ďalším podnetom na širšie oslovenie pedagogických pracovníčok a pracovníkov, ktorí sú kľúčovou cieľovou skupinou nášho projektu. Samozrejme dúfame, že tieto otázky sa neobmedzia len na školu, ale sa budú zadrapovať do rodových vzťahov aj v rovesníckych skupinách, v študijnom odbore, v práci, v rodine, na ulici či v kine.

Kampaň bola zavŕšením jedného projektu, no v oblasti rodovo citlivej pedagogiky a rodovej rovnosti v školách i mimo nich ostáva stále veľa „práce, ktorú treba urobiť“. Preto k nej prizývame i vás.


Tlačová správa

Kampaň na stránkach partnerských organizácií projektu

Kampaň na stránkach sympatizujúcich organizácií

O kampani informovali