Pilotný projekt realizoval ASPEKT v spolupráci s pedagogičkami zo ZŠ Gorkého 21 v Trnave (Škola základ života, n. f.). Súčasťou projektu boli pravidelné semináre ďalšieho vzdelávania s učiteľkami zúčastnenými na projekte, náčuvy na vyučovacích hodinách, spoločné vypracovávanie metodických materiálov, konzultácie, mapovanie učebníc a ďalšie aktivity.

V záverečnej diskusii na festivale Eva Nová/Nová Eva sa hovorilo aj o skúsenostiach s pilotným projektom a uplatňovaním rodovo citlivej pedagogiky v praxi.

Rodová citlivosť v škole I.
Skúsenosti s pilotným projektom

Používanie rodovo ciltivého jazyka môže byť prvým krokom k rodovo citlivej pedagogike. Riaditeľka ZŠ na Gorkého 21 v Trnave Marta Šmidáková hovorí o tom, čo sa učiteľky prostredníctvom ďalšieho vzdelávania naučili a čo sa v priebehu pilotného projektu v škole zmenilo. ...

Rodová citlivosť v škole II.
Skúsenosti s pilotným projektom

Načo nám je vlastne  rodovo citlivý jazyk? Účastníčka pilotného projektu rodovo citlivej pedagogiky Anna Habajová hovorí o tom, ako si hľadala vlastnú cestu k rodovej spravodlivosti v jazyku a o využití rodovo citlivého prístupu na hodinách slovenského jazyka. ...

Rodová citlivosť v škole III.
Skúsenosti s pilotným projektom

Aký vplyv môže mať rodovo necitlivý jazyk na výber povolania? O príbehu dievčaťa, ktoré sa chcelo stať murárkou, rozpráva špeciálna pedagogička Gabriela Sabová, účastníčka pilotného projektu rodovo citlivej pedagogiky. ...

Rodová citlivosť v škole IV.
Skúsenosti s pilotným projektom

Aj na hodine matematiky sa dá využiť rodovo citlivý prístup. V minulosti boli okrem známych matematikov aj významné matematičky, ktoré len málokto pozná; napríklad taká Hypatia. ...