ružový a modrý svet
Zjednodušené obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“ nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Nestvorila ich príroda, sú produktom spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Rodové stereotypy opisujú, čo znamená byť mužom a ženou, a zároveň predpisujú, aké by tie „správne ženy“ a „správni muži“ mali byť. Ovplyvňujú pohľad nášho okolia na nás ako ženy a mužov, ako aj náš vlastný pohľad na seba a na iných. Vo svojich dôsledkoch poškodzujú dievčatá a chlapcov, ženy a mužov, pretože im bránia v rozvoji vlastnej individuality.

Editorky: Jana Cviková a Jana Juráňová