Pôrod

Osobitnou otázkou je sám pôrod a jeho zvládnutie. Na Slovensku takmer všetky ženy rodia v zdravotníckom zariadení. Má to svoje výhody v prípade nepredvídaných komplikácií, ale má to aj závažný vedľajší efekt: nemocnica automaticky vzbudzuje dojem, že ide o niečo chorobné. Pôrod však nie je choroba a v rozhodujúcej väčšine prípadov prebieha fyziologicky. Stereotypná predstava, že jedine lekár je kompetentný „odrodiť“, sa pomaly odbúrava aj u nás. Je totiž dokázané, že vľúdne „civilné“ prostredie, prítomnosť blízkych osôb a starostlivej pôrodnej asistentky sú pre rodičku oveľa humánnejšie ako nemocničná pôrodná sála pripomínajúca operačku. A nie je jedno, za akých podmienok porodí žena svoje dieťa.

Ak pri pôrode nastanú komplikácie, napríklad dieťa príde na svet cisárskym rezom, matky mávajú výčitky, že sa im nepodarilo porodiť tak „ako treba“. V čase, keď žena prechádza významnými psychickými aj fyziologickými zmenami, môže mať predsudok o tom, že „zlyhala“, veľmi negatívny vplyv na jej život. Pravdivé informácie z tejto oblasti — ako, mimochodom, vo všetkom — môžu veľmi prispieť k zrelému prežívaniu pôrodu.