Obraz rodiny

Učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník prináša na precvičovanie prídavných mien takéto príklady:

Aká je mamička?
milá, starostlivá, milujúca, pracovitá, čistotná...
Doplňte slová, ktoré označujú vlastnosti:
Vzor: silný chlap, vysoký chlap, múdry chlap...

V jednom zo starších šlabikárov pomáha mamičke Desať pomocníkov:

Zašiel som raz do domu k jednej žene na návštevu. Vidím, v izbe je veľmi pekne a čisto. Deti vyumývané, oblečené, obed pripravený, nikde ani stopy po neporiadku.
„Ako to všetko stačíte urobiť?“ opýtal som sa ženy.
A ona hovorí:
„Vystačím. Mám desať pomocníkov. Oni celý deň pracujú a pomáhajú mi.“
„Kdeže sú vaši pomocníci? Veď ich nikde nevidím.“
„Hľa, tuto sú!“ zasmiala sa žena a ukázala svojich desať prstov.

Detskej encyklopédii mamička miluje svoje deti a ocko číta noviny:

V aktuálnej Čítanke pre 1. ročník ZŠ píše Hana Zelinová, Čo je to rodina:

Rodina je, keď ocko jednou rukou chytí Tomáša a druhou mamu. A keď mamička chytí jednou rukou mňa a druhou ocka. Rodina je aj to, keď sme všetci v cukrárni a ocko hundre: „Cukráreň je pre deti. Pre chlapa je futbal.“

Ďalší text tejto autorky pod názvom Kto je moja rodina nájdeme v Čítanke pre 2. ročník ZŠ:

Neviem, ako sa na svoju rodinu pozeral Lojzo a či ju nakreslil aj s vlčiakom a s papagájom, ktorých chovajú na dvore a v kuchyni. Ja som našu rodinu opísal takto:
Našu rodinu tvorí otec, mama, ja a malá dvojročná Katka. Otec pracuje na vodnom diele v Gabčíkove a od tých čias, ako sa pokazili vráta na prvej plavebnej komore, nemá na nás čas. O tom, že ešte žijeme, vie od mamy, s ktorou sa každý večer zhovára a informuje ju, ako pokračujú opravárenské práce. My, jeho deti, Katka a ja, ho vidíme iba v nedeľu ráno. Mama nám povedala, že nás má veľmi rád. Tak mu veríme.
Aj mamička mu verí, lebo ešte nikdy neklamala. Keď povie, že nám upečie palacinky, ak jej pomôžeme utrieť riad a vyniesť smeti, tak nám upečie celý tucet. Mamička nás má rada a často hovorieva: Čo by som si bez vás...

Rodičovstvo je tak vecou žien, ako aj mužov, ale obrazy materstva a otcovstva v našej kultúre zjednodušujú matky na stále prítomné, obetavé „roboty“ bez vlastnej vôle a záujmov a otcov na neprítomných, cieľavedomých „projektantov“ a „budovateľov“ sveta. Obrazy v médiách, reklame, detských knihách a filmoch i učebniciach stále ukazujú kompetenciu ženy ako matky v rodine a nekompetenciu muža ako otca v rodine. Dievčatá a chlapci sa tak neustále konfrontujú na jednej strane so silou najrozšírenejších kultúrnych obrazov a na druhej strane s vlastnou rodinnou situáciou a svojím užším i širším okolím, ktoré môže ponúkať omnoho pestrejšie modely správania. Zjednodušené zobrazovanie vedúce k ste reotypným očakávaniam a predstavám škodí všetkým členom a členkám rodiny. Navráva nám, že žena je správnou ženou len vtedy, keď sa bezpodmienečne oddá predpísanej úlohe matky, ktorá má jednotnú, neindividualizovanú podobu, a obmedzí svoju kompetenciu na oblasť rodiny. Predstiera, že muž je správnym mužom len vtedy, keď sa veľmi neoddá úlohe otca a ostane mužom, ktorý svoje potvrdenie vlastnej individuality čerpá predovšetkým zo sveta mimo rodiny. Stereotypná prezentácia obrazov matiek a otcov nezodpovedá rozmanitosti materských a otcovských rolí, s ktorými sa v živote stretávame.

Ako zobrazujú médiá a reklamy matky a otcov? A ako ich vidia učebnice?