Prerušenie bludného kruhu

V mnohých prípadoch učiteľky a učitelia svojím postojom a prístupom udržujú bludný kruh nerovnosti medzi dievčatami a chlapcami. Svojimi vlastnými stereotypmi upevňujú stereotypy v chlapcoch a dievčatách. Ak sa však má naplniť litera zákona o rovnosti šancí a nediskriminovaní, je veľmi dôležité začať odstraňovať rodové stereotypy práve na školách. K prvým krokom môže patriť vedomá kontrola času, ktorý učitelia a učiteľky venujú žiakom a žiačkam, ďalej používanie dvojrodovosti v jazyku pri komunikácii v triede (je vhodné dôsledne používať oslovenie žiaci a žiačky, hovoriť o spisovateľoch a spisovateľkách a pod.). Najlepším príkladom pre žiakov a žiačky sú sami pedagógovia a pedagogičky, ich jasne vyjadrený postoj a odmietanie rodových stereotypov a sexizmov v jazyku a v správaní. Pedagógovia a pedagogičky môžu zmenou správania a očakávaní voči žiakom a žiačkam ovplyvniť pohľad detí na vzťahy rodov v spoločnosti. Môžu zmeniť sebahodnotenie žiakov a žiačok a prispieť k tomu, aby rozvíjali svoju osobnosť slobodne, bez nalinkovaných schém „ženskosti“ a „mužskosti“.