Názory detí

Opýtali sme sa detí, čo považujú za typicky „mužské“ a čo za typicky „ženské“. Z ich odpovedí vyberáme:

(chlapec — 12 rokov)
Ženy — robia väčšinou poriadok a varia. Robia domáce práce.
Muži — zarábajú, chodia do práce, opravujú auto, opravujú veci v domácnosti, kukajú telku a pijú pivo a čítajú noviny.
(dievča — 14 rokov)
Žena — elegantnosť, dôstojnosť, citlivosť, zručnosť
Muž — bojovnosť, energickosť, podnikavosť
(chlapec — 11 rokov)
Muž — sedí v krčme, číta noviny, pozerá TV.
Žena — varí, pere, hučí, rodí.
(dievča — 15 rokov)
Muž — frajerina, namyslenosť
Žena — obetavosť, klebetnosť