Literatúra

Aspekt 3/1998, Násilie I.
Aspekt 1/1999, Násilie II.
Aspekt 1/2000, Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi
Bosá, Monika: Ženy a muži podľa učebníc. Nepublikovaný materiál 2002.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana (ed.): Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. Aspekt, Bratislava 2001.
Gilliganová, Carol: Jiným hlasem. O rozdílné psychologii žen a mužů. Portál, Praha 2001.
Prevendárová, Jitka — Kubíčková, Gabriela: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. SPN, Bratislava 1995.
Prevendárová, Jitka: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. SPN, Bratislava 2000.
Rozinajová, Helena: Základy rodinnej výchovy. SPN, Bratislava 1992.
Štúr, Ivan: Ty a ja — citové kontakty mladých. Živena, Bratislava 1995.