V rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk ASPEKT spolupracoval aj s organizáciou Občan a demokracia, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a zvyšovaniu právneho vedomia. Vzdelávacie aktivity, určené predovšetkým učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, viedli k vytvoreniu akreditovaného kurzu Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky. V záverečnej diskusii na festivale Nová Eva/Eva Nová sa hovorilo aj o skúsenostiach so seminármi a letnou školou rodovo citlivej pedagogiky.

Semináre rodovo citlivej pedagogiky I.

O počiatkoch spolupráce na projekte ruzovyamodrysvet.sk a špecifikách prístupu k vzdelávaniu pedagogičiek a pedagógov v oblasti rodovo citlivej ...

Semináre rodovo citlivej pedagogiky II.

Riaditeľka organizácie Občan a demokracia Šarlota Pufflerová hovorí o tematickom zameraní vzdelávacích seminárov a Letnej ...

Semináre rodovo citlivej pedagogiky III.

Právnička Janka Debrecéniová hovorí o špecifikách ľudskoprávneho prístupu k problematike rodovej rovnosti v školskej a pedagogickej ...