Aby sa dievčatá nebáli myši

 

Rámcové rady pre učiteľky, učiteľov a rodičov

Pri kupovaní počítačových hier zohľadnite jej požiadavky a záujmy — čím viac času pri počítači strávi, tým viac si bude veriť. Takisto zistite, či dievčenské a ženské postavy v hre nie sú zobrazované ako pasívne a slabé.

Doma umiestnite počítač na také miesto, napr. do pracovného kúta v jedálni alebo obývačke, aby bol prístupný viacerým členom rodiny, to znamená dievčatám, ako aj ich bratom.

Pokiaľ doma nemáte počítač, podporujte svoje deti v tom, aby ho využívali v škole (ak je to možné) alebo v knižnici.

Nenúťte dcéru do práce s počítačom. Počítačový žargón nepoužívajte spočiatku často, postupne sa doň dostane.

Všímajte si rodovo podmienené stereotypy vo svojom správaní — ak softvér nakupuje výlučne otec a mama je pred počítačom bezradná, potom dievčatá, aj keď neuvedomene, dostávajú signál o „ženskej role“.

Ak je vaša dcéra v práci s aplikáciami zručná, nechajte sa ňou „poučiť“ — nielenže ju povzbudíte, aj vy sa dozviete niečo nové.

Nechajte jej priestor aj pre chyby, neponáhľajte sa hneď vyriešiť všetky problémy. Poskytnite jej čas, aby sa naučila dôverovať svojmu úsudku a nezávisle myslieť. Ak zistí, že počítač napriek rôznym pokusom a omylom naďalej funguje, bude ho chcieť používať častejšie.

Pomôžte jej, aby svoje vedomosti a zručnosti rozširovala. Zapíšte ju (najlepšie aj spolu s kamarátkou) do letného kurzu programovania, krúžku alebo tábora.

Do učenia o technológiách pridajte aj trochu zábavy.

Ak s príchodom puberty stráca o počítač záujem, pokúste sa zistiť prečo. Nenechajte ju automaticky identifikovať počítače ako „chalanskú záležitosť“.

Dievčatá potrebujú rolové modely, teda vidieť ženy, ktoré počítače používajú kompetentne a sebaisto. V časopisoch sú zobrazovaní predovšetkým muži. Ak si na vyučovanie pozývate hostí, nezabudnite na ženy. Všímajte si, vyhľadávajte a rozširujte informácie o ženách na poli technológií.

Snažte sa dievčatá vedome podporovať. Aj keď sa nehlásia samy, vyvolávajte ich častejšie. Dávajte im zložitejšie otázky, ktoré si vyžadujú dlhšie a sústredenejšie premýšľanie. Pokúste sa nájsť čas pre ne pri počítačoch tak, aby okolo neboli chlapci (potom nebudú žiadať o pomoc „expertov“). Na inštalovanie nového softvéru alebo hardvéru vyberte dievča. Osobne vyzvite dievčatá, aby sa zúčastnili na súťaži v programovaní.

Pravdivo ich informujte o možnostiach povolania a kariéry v oblasti informačných a komunikačných technológií. Možno sa im zdá, že je to nudná práca celý deň za počítačom.

Keď žiadajú radu, neodpovedajte automaticky. Podporte ich v tom, aby sa nebáli a skúsili sa vynájsť samy — ak sa im to podarí, ich sebadôvera sa určite zvýši.

Na hodinách viac spolupracujte, nesúťažte. Podporujte spoluprácu, ale buďte v strehu, aby skupinu neovládli chlapci.

Linky
webové stránky
(predovšetkým) pre dievčatá:

pre hrajúce dievčatá:
zdroje k rolovým modelom:
Christa McHugh — dizajnérka webov, 21 rokov
In: Karnes, Frances A. — Bean, Suzanne M.: Girls and Young Women Entrepreneurs. Free Spirit Publishing, Minneapolis 1995.
Meghan Renee Hatfield — vynálezkyňa skenera čísel vodičského preukazu, 10 rokov
In: cit. publikácia.
Kellyan Coors — vynálezkyňa viacerých prístrojov, 10 rokov
In: cit. publikácia.
Sarita M. James — vynálezkyňa počítačového softvéru na rozpoznávanie ľudského hlasu, 18 rokov
In: cit. publikácia.
http://www.womenswork.org
Dana, počítačová analytička
Carol, softvérová inžinierka a analytička firmy DuPont
Marianne, konzultantka pre počítačové informácie
Heather, softvérová inžinierka
Michele, programová analytička
Pat Gillenwater, Illustra Information Technologies
Ly–Huong Pham, Apple Computer
Heidi Roizen, T/Maker Co.
Erika Williams, System Integrators Inc.