Alternatívne priestory internetu

Internet sa stáva miestom elektronického obchodovania a priestorom s veľkým marketingovým a reklamným potenciálom. Okrem najviac navštevovaných portálov, ktoré sa rady spoliehajú na bezpečné fungovanie stereotypných rodových predstáv, však poskytuje aj alternatívny priestor pre menšinové skupiny s najrozličnejšími záujmami. Dievčatá a ženy, chlapci a muži tak môžu navštevovať nielen zinteraktívnené exkluzívne časopisy o móde a životnom štýle, ale aj stránky určené pre „neposlušné“ dievčatá. Pomáhajú tak narúšať predstavu o internete ako o „mužskom území“. Táto predstava pramení z vojensko–akademického pôvodu elektronických sietí, ale pretrváva aj vďaka slabšej viditeľnosti (resp. čitateľnosti) dievčat a žien v on–line priestoroch (napríklad prostredníctvom ich odlišných spôsobov a štýlov jazykového sebavyjadrovania) a aj prostredníctvom rodovej ideológie obsiahnutej priamo „v stroji“, teda v tom, ako je navrhnutý samotný softvér. Hovorí sa potom, že nie používateľ alebo používateľka si konfigurujú svoj počítač, ale počítač konfiguruje ich. Voľnosť v tvorení vlastnej identity on–line je obmedzená, ale práve toto podporuje vznik nových stránok „na hranici“.

Dievčatá a ženy sa chcú zviditeľniť a poukázať na to, čo im v internete chýbalo. River Ginchildová vybudovala sieť osobných stránok ľudí s africkým pôvodom Digital Sojourn (pomenovanú po aktivistke za ľudské práva Sojourner Truthovej), lebo internet považovala za „biely a mužský“. Niektoré stránky sú zamerané na budovanie ženského „virtuálneho sesterstva“ prostredníctvom spájania webových stránok ženských organizácií a aktivít, rôznych sociálnych diskusných fór a on–line časopisov.

Veľmi rôznorodé je hnutie dievčat a mladých žien, ktoré samy seba neoznačujú ako bežné girls, ale gURLs, girrls, geekgirls, cybergrrls, nerds alebo chicks. Privlastnili si tieto často pôvodne výsmešné slová (geekgirl je pejoratívny výraz pre outsiderku, často dobrú v prírodných vedách; nerd je niečo ako nevychovanec, neotesanec; chick zase pipka) — pod stereotypnými menami narúšajú rodové stereotypy a čo je dôležité, dobre využili aj fungovanie internetových vyhľadávačov (Google, Altavista). Ak do nich totiž zadáme bežné pomenovanie girl, vyhľadávače nás zasypú množstvom pornografických stránok. Slová grrrl, geek alebo nerd v názve stránky však stačia na to, aby sa neobjavili pri hľadaní stránok o girls, ktoré na pornografických serveroch „čakajú“ polonahé pri telefóne. Utvárajú o dievčatách a ženách nové predstavy — nestotožňujú sa s idealistickou predstavou feministiek druhej vlny o globálnom, celosvetovom sesterstve, pre ktoré stačí fakt, že niekto je ženou (Wakefordová 2001). Sú sebavedomé „samorasty“ s vlastnou zodpovednosťou, užívajúce si svoju ženskosť a na urážanie odpovedajú výsmešnými znakmi v kóde ASCII, napr. dobrou odpoveďou na výzvu „ukáž prsia“ môže byť (.)(.).