Budúcnosť  je  (aj)  f–e–ma–i–l–e

Práca žien s technológiami, vytváranie vlastných webových stránok, účasť na trhu práce v informačnom a komunikačnom priemysle môžu byť dobrou stratégiou vytvárania nových identít, opozičných voči stereotypným označeniam, vylučujúcim dievčatá a ženy zo sféry počítačového priemyslu a kultúry. V odbore prechádzajúcom veľkou expanziou a umožňujúcom preformulovávať rodové stereotypy by sme sa mali chopiť tejto možnosti a nevysielať stereotypné správy o tom, čo je pre dievčatá údajne dobré. Aj umiestnenie počítača nie do chlapčenskej izby, ale do spoločného rodinného priestoru alebo zámerné podporovanie dievčat pri práci s počítačom v škole môžu posilniť ich sebadôveru v práci s technológiami, ktorá je pre prenikanie dievčat a mladých žien do mužsky „kódovaných“ oblastí prvoradá. Len tak ich vopred nevylúčime z kyberpriestoru, ktorého význam i otvorené možnosti neustále narastajú.