Poznámky

1. ENIAC — elektronický numerický integrátor a počítač, fakticky prvý počítač, bol vyvinutý americkou armádou za výraznej účasti žien — programátoriek v roku 1946; Jean Bartiková — jedna z jeho programátoriek. (Citát in: Juráňová 2002, s. 95.)

2. CU_SeeMe — systém umožňujúci po internete prenášať on–line nielen text (ako je to napr. na chate alebo IRC), ale aj obraz pomocou malej kamery umiestnenej zväčša na monitore a aj takto komunikovať s účastníkmi a účastníčkami rôznych internetových konferencií, stretnutí.