Základné pravidlo
ideálnej „ženskosti“:

Žena v žiadnom prípade
nesmie chcieť byť ako
muž!
Rodovo stereotypné očaká-
vania voči dievčaťu
a žene:
je skromná, uspokojí sa
s miestom, ktoré zvýši
je nežná, mäkká, poddajná,
citlivá
nevie, čo chce
pýta sa, nechá si poradiť
od iných
obdivuje iných

hovorí najmä o osobných
záležitostiach


mnohé strpí
čaká na muža
preberá mužove záujmy

opustí svoje priateľky kvôli
mužovi
klebetí s priateľkami,
ohovára, zradí dokonca
aj svoju najlepšiu
priateľku
nechá sa pozývať
je nesamostatná
prenecháva iniciatívu
mužovi
je zhovievavá, prepáči
mužovi slabosti a chyby
dbá na to, aby sa muž
necítil slabý, podriadený
robí kompromisy,
ustupuje
vzdá sa kariéry v prospech
muža
zodpovedá za náladu
a atmosféru
stará sa o rodinu, o iných


atď.
Základné pravidlo
ideálnej „mužskosti“:

Pretože muž nie je
žena, nerobí to, čo robí
žena!
Rodovo stereotypné očaká-
vania voči chlapcovi
a mužovi:
robí si nárok na miesto

je obrnený, neukazuje
city
vie, čo chce
rozhoduje sa sám

je neochvejný, vytrvalý,
jasne hovorí to, čo si myslí
nerozpráva o osobných
veciach, rád sa vystatuje,
hovorí o svojich výkonoch,
hrdinských činoch
nič nestrpí
nechá ženu čakať
nevzdá sa kvôli žene svo-
jich záujmov
nevzdá sa kvôli žene
svojich kolegov a priateľov
je dobrý kamarát, verný
priateľ, dodrží, čo sľúbil


je ten, čo pozýva
rozhoduje, je samostatný
chápe sa iniciatívy,
je aktívny
nemôže priznať slabosť

chce byť silnejší, múdrejší
a chce viac zarábať
nerobieva kompromisy

robí kariéru s pomocou
a podporou ženy
zodpovedá za finančné
zabezpečenie rodiny
záleží mu na úspechu
v povolaní

atď.

* Aké „typicky ženské“ a „typicky mužské“ vlastnosti ešte poznáte?