Marianne Grabruckerová Typické dievča?
Denník o prvých troch rokoch života

Informácia o publikácii a ukážka z knihy